VÁS DO NĚMČINY

Překlad Vás do Němčiny

Výsledek: 60309, Čas: 0.4736

Příklady použití Vás ve větě a jejich překlady

Sie ( ji , vy , to )
Soudce creary vás nazval zlodějem lhářem.
Richter Creary nannte Sie einen Dieb und einen Lügner.
Nenávidím vás pane hooku!
Ich hasse Sie, Mr. Hook!
Euch ( vás , se )
Ale jedna z vás to neudělala.
Aber eine von euch hat das nicht getan.
Vidím vás tam.
Ich sehe Euch da drinnen.
Ihnen ( vám , jim )
Nyní který z vás je matt driscoll.
Nun, wer von Ihnen ist Matt Driscoll?
Chci se vás jen zeptat nějaké otázky.
Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen stellen.
Dich ( , se )
Ráda vás poznávám.
Nett, dich kennen zu lernen.
K tomu vás navedl on.
Hat er dich dazu angestiftet?
Ich ( , to , )
O vás už jsem kluci slyšel.
Ich habe von euch Kerlen gehört.
Nemůžu vás nechat si ho vzít.
Ich kann nicht zulassen, dass Ihr ihn mitnehmt.
Dir ( ti )
Ujišťuji vás že je to nemožné.
Ich kann dir versichern, das ist ausgeschlossen.
Ujišťuji vás že to je nemožné.
Ich kann dir versichern, das ist ausgeschlossen.
Jiné příklady vět
My dva vás oba obdivujeme.
Wir bewundern Sie beide sehr.
Pro vás taky.
Für Sie auch.
Vezmu vás do postele.
Ich bringe Euch ins Bettchen.
Ani jeden z vás nepatří k těm divokým essexským čarodějnicím.
Und keiner von euch gehört zu diesen wilden Essex Hexen.
To je od vás statečný slečno turnerová honit vraha tierney.
Das ist sehr mutig von Ihnen, Ms. Turner. Tierneys Mörder zu verfolgen.
Měla vás.
Sie hatte Sie.
Ujišťuju vás že to není přezdívka kterou bych.
Ich versichere euch, das ist kein Spitzname, den ich.
Nepoznal jsem vás.
Hab dich nicht erkannt.
Který z vás je allan dallis.
Wer von Ihnen ist Allan Dallis?
Očividně vás vůbec nezajímá jak se zachránit.
Sie haben offenbar kein Interesse daran, sich zu retten.
Tady brian vás doprovodí do chicaga.
Brian hier begleitet Sie nach Chicago.
Doufám že vás nevyrušuji pane garibaldi. ne ne.
Ich hoffe, ich störe nicht, Mr. Garibaldi.
Když vás charlie uvidí bude očekávat velkou scénu drama.
Wenn Charlie dich sieht, erwartet er eine Riesenszene, ein Drama.
Chtěla jsem se na vás podívat než odjedu.
Ich wollte nach Ihnen sehen, bevor ich gehe.
Máme pro vás úkryt tamhle v kravíně za silnicí.
Wir haben Unterschlupf für euch, drüben in der alten Meierei.
Smím vás políbit.
Darf ich dich küssen?
Ale ušetřím vás úzkosti. je mi še.
Aber ich erspare Ihnen die Sorge, ich bin sech.
U vás doma. v ypoá.
Bei dir zu Hause in Ypoa.

Výsledek: 60309, Čas: 0.4736

"Vás" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc