VÝCVIKU DO NĚMČINY

Překlad Výcviku do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 260, Čas: 0.0719

Příklady použití Výcviku ve větě a jejich překlady

Ausbildung ( vzdělání , vzdělávání , výcvik )
Bez nutnosti výcviku.
Keine Ausbildung nötig.
Byla to část mého výcviku.
Dies war Teil meiner Ausbildung.
Training ( trénink , výcvik , cvičení )
Ale poslat ji tam bez výcviku je velké riziko.
Aber sie ohne Training reinzuschicken, ist ein großes Risiko.
Tři roky misí výcviku jsem jeho přítel.
Drei Jahre auf Missionen, Training, ich bin sein Freund.
Druhá část výcviku by měla probíhat na mapě doly nebo mapě města.
Der zweite Teil dieser Übung sollte auf einer Karte wie Minen oder einer Stadtkarte abgehalten werden.
Kapitán montoya mě očekává na můstku kvůli dalšímu výcviku.
Captain Montoya braucht mich auf der Brücke für die nächste Übung.
Stále jsem v procesu najímání výcviku teroristů k útoku.
Ich rekrutiere und trainiere noch neue Terroristen.
Nezapomeň že jsem na výcviku.
Ich trainiere, weisst du nicht?
Ale musela jsi být podrobena výcviku.
Aber Sie mussten ausgebildet werden.
Smrťáci ve výcviku.
Zu Clippern ausgebildet.
Der grundausbildung
Po výcviku odešel do provincie helmand v afganistánu.
Nach der Grundausbildung ging er in die Provinz Helmand in Afghanistan.
Po výcviku odešel do provincie helmand v afganistánu.
Nach der Grundausbildung ging er nach Afghanistan in die Provinz Helmand.
Jiné příklady vět
Agentka ve výcviku.
Eine Agentin in Ausbildung.
Těším se na dokončení tvého výcviku.
Ich freue mich schon darauf, deine Ausbildung abzuschließen.
Bez výcviku jsi míň nebezpečný beze zbraně než s ní.
Ohne Training, sind Sie mit einer Waffe gefährlicher als ohne.
Podle vašeho výcviku pane spocku.
Wie in Ihrer Schulung, Mr. Spock.
Chybět na posledních týdnech výcviku.
Und die letzten Wochen Training verpassen?
Nicméně... velkého nebezpečí se obávám v jeho výcviku.
Aber trotzdem... große Gefahr ich befürchte durch seine Ausbildung.
Ale tvému výcviku věřím.
Aber ich vertraue deiner Ausbildung.
Nepošlu civilistu do lví jámy bez dostatečného výcviku.
Und ich werde keinen Zivilisten in die Höhle des Löwen schicken ohne genug Training.
Vzpomeň si na počátek svého výcviku.
Erinnere dich an die Anfangszeit deiner Ausbildung.
Ta kombinace syrového talentu tvrdého výcviku ze mě učinila.
Es ist das Zusammenspiel von Talent und harten Training,- dass mich zu einem.
To si budu pamatovat dík ale jsem na... výcviku.
Das weiss ich zu schätzen, aber ich... trainiere.
Ale nemůžu tenhle život nechat znovu zasahovat do mého výcviku.
Auf jeden Fall darf dieses Leben nicht wieder mein Training stören.
Minimální kvalifikaci zaměstnanců včetně informovanosti výcviku.
Mindestqualifikation des Personals, einschließlich Unterrichtung und Unterweisung.
On je na výcviku u důstojnických rezerv.
Er wird dort zum Marineflieger ausgebildet.
Provádět schválené kurzy typového výcviku.
Eine anerkannte typenspezifische Ausbildung durchzuführen und.
Něco podobného jsme dělávali na výcviku.
Wir haben solche Sachen in der Grundausbildung gemacht.
Je to výsledkem namáhavého výcviku.
Das ist das Ergebnis einer langen Ausbildung.
Druhá část vašeho výcviku právě začíná nebude o nic lehčí.
Die zweite Hälfte Ihres Trainings beginnt jetzt. Es wird nicht leichter. FBI-Akademie,

Výsledek: 260, Čas: 0.0719

"Výcviku" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc