VĚŘÍCÍCH DO NĚMČINY

Překlad Věřících do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 260, Čas: 0.1887

Příklady použití Věřících ve větě a jejich překlady

Der mumin
Rozprostři křídla svá nad těmi kdož následují tě z věřících.
Und behandle diejenigen der Mumin, die dir gefolgt sind,
Bůh je blízkým druhem věřících.
Und ALLAH ist Der Wali der Mumin.
Gläubige ( věřící )
Tyto trestné činy se týkají věřících všech náboženství zejména křesťanů.
Diese kriminellen Handlungen betreffen Gläubige aller Religionen, besonders Christen.
Netušil jsem že na TED konferenci je tolik věřících.
Ich hatte keine Ahnung, dass bei einer TED-Konferenz soviele Gläubige sein würden.
Der gläubigen ( věřící )
Mámič věřících dobrosrdečných těch nejhloupějších.
Schwindler der Gläubigen, denen reinen Herzens, den sehr Dummen.
Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících!
Die Gläubigen sollen nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren nehmen.
Jiné příklady vět
Nikdo také neříká proč byly v tomto posvátném postním měsíci zaživa pohřbeny tisíce věřících.
Keiner sagt, warum Tausende von Gläubigen in diesem heiligen Fastenmonat lebendig begraben wurden.
Nechť skupina věřících je svědkem trestu jejich.
Und eine Gruppe von den Mumin soll ihrer Peinigung beiwohnen!
Ne zatím nic. ale tato církev je plná opravdových věřících.
Nein, noch nichts... obwohl diese Kirche voll von wahren Gläubigen ist.
Pro neregistrované skupiny věřících je proto zlá doba.
Nicht eingetragene religiöse Gruppen haben es demzufolge sehr schwer.
Bojují-li mezi sebou dvě skupiny věřících usmiřte je!
Und sollten zwei Gruppen von den Mumin sich bekämpfen, dann versöhnt sie miteinander!
Neb oba byli ze služebníků našich věřících.
Sie gehörten beide zu Unseren gläubigen Dienern.
Nechť trestu jejich svědkem jest skupina věřících.
Und eine Gruppe von den Mumin soll ihrer Peinigung beiwohnen!
Neb on byl ze služebníků našich věřících.
Er gehörte zu Unseren gläubigen Dienern.
Proroku nechť ti stačí bůh ti kdož následují tě z věřících!
Prophet! Dir genügen ALLAH und diejenigen, die dir von den Mumin gefolgt sind.
Neb oba byli ze služebníků našich věřících.
Sie beide gehören ja zu Unseren gläubigen Dienern.
Búh zajisté zastáncem jest věřících.
Und ALLAH ist Der Wali der Mumin.
Neb on byl ze služebníků našich věřících.
Er gehört ja zu Unseren gläubigen Dienern.
Ó proroku bůh dostačí ti oni kdož následují tě z věřících.
Prophet! Dir genügen ALLAH und diejenigen, die dir von den Mumin gefolgt sind.
Neb oba byli ze služebníků našich věřících.
Sie beide gehören zu unseren gläubigen Dienern.
Věřících čekají před svatým petrem... až se objeví papež pius xl.
Gläubige warten in Rom auf Papst Pius XI.
Neb on byl ze služebníků našich věřících.
Er gehört zu unseren gläubigen Dienern.
My co jsme pocházeii z věřících rodin jsme prošii hroznou krizí.
Diejenigen unter uns aus religiösen familien... erlebten eine schreckliche Krise.
Od narození jsem vyrůstal v chrámu studoval život kasty věřících.
Ich wuchs im tempel auf und studierte die religiöse Kaste.
Ne ne ne je to jen skupina věřících.
Nein, nein. Das ist nur eine Gruppe Gläubiger.
Vy kteří věříte! neberte si nevěřící za přátele místo věřících!
O die ihr glaubt, nehmt nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren!
Rozdíl mezi šíleností vírou spočívá jen v počtu věřících.
Der Unterschied zwischen Wahnsinn und Glaube liegt nur an der Anzahl der Gläubigen.
Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících!
Die Gläubigen sollen sich nicht die Ungläubigen anstelle der Gläubigen zu Freunden nehmen.
Vy kteří věříte! neberte si nevěřící za přátele místo věřících!
O ihr, die ihr glaubt, nehmt euch nicht die Ungläubigen anstelle der Gläubigen zu Freunden.
Vy kteří věříte! neberte si nevěřící za přátele místo věřících!
O ihr, die ihr glaubt, nehmt euch keine Ungläubigen zu Beschützern anstelle der Gläubigen.

Výsledek: 260, Čas: 0.1887

Viz také


nevěřící za přátele místo věřících
ungläubigen anstelle der gläubigen zu freunden ungläubigen anstatt der gläubigen zu schutzherren ungläubigen zu beschützern anstelle der gläubigen

"Věřících" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc