VĚŘÍM TI DO NĚMČINY

Překlad Věřím Ti do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.3505

ich vertraue dir (77) ich glaube dir (72) ich glaub dir (3) ich glaub's dir (3) ich vertrau dir (5)

Příklady použití Věřím Ti ve větě a jejich překlady

Věřím ti veronico.
Ich vertraue dir, Veronica.
Věřím ti jako nikomu jinému.
Ich vertraue dir wie keinem anderen.
Věřím ti ale láska je to co esther pomátlo.
Ich glaube dir, aber Liebe ist das, was Esther verdreht.
Věřím ti fakt.
Ich glaube dir.- Wirklich.
Ich glaub dir
Věřím ti.
Ich glaub dir das.
Ne ne. věřím ti.
Nein, ich glaub dir schon.
Ich glaub's dir
Věřím ti.
Ich glaub's dir.
Věřím ti to.
Ich glaub's dir so.
Jiné příklady vět
Věřím ti connore.
Ich vertraue dir, Connor.
Věřím ti.
Ich glaube dir.
Věřím ti cisco.
Ich vertraue dir, Cisco.
Věřím ti tinkere.
Ich glaube dir, Tinker.
Věřím ti dereku.
Ich vertrau dir, Derek.
Věřím ti clarku.
Ich glaub dir das, Clark.
Věřím ti.
Ich vertraue dir.
Věřím ti brade že si udžíš osobní pocity pro sebe.
Ich vertrau dir, Brad, dass du deine persönlichen Gefühle für dich behältst.
Věřím ti misty.
Ich glaube dir, Misty.
Věřím ti svým životem.
Ich vertraue dir mit meinem Leben.
Dobře věřím ti.
Okay, ich glaub's dir!
Věřím ti.
Ich vertrau dir.
Věřím ti zivo.
Ich glaube dir, Ziva.
Věřím ti juane.
Ich vertraue dir, Juan.
Věřím ti zlato.
Ich vertrau dir, Babe.
Věřím ti patty.
Ich vertraue dir, Patty.
Věřím ti ale.
Ich glaube dir, nur.
Věřím ti. opravdu.
Ich glaube dir das.
Věřím ti lily.
Ich vertraue dir, Lili.
Nemyslím si že by to mohlo vyjít ale věřím ti.
Ich glaube nicht, dass es klappt, aber ich vertrau dir.
Věřím ti jonasi.-NÁKLAD UVOLNĚN.
Ich vertraue dir, Jonas.
Věřím ti. kevine.
Ich glaube dir Kevin.

Výsledek: 260, Čas: 0.3505

"Věřím ti" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc