VĚDĚL JSI ŽE DO NĚMČINY

Překlad Věděl Jsi Že do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.1367

du wusstest dass (100) du weißt dass (4) du gewusst dass (3)

Příklady použití Věděl Jsi Že ve větě a jejich překlady

Du wusstest, dass
Věděl jsi že ho zabiju.
Du wusstest, dass ich ihn töten werde.
Věděl jsi že se to stane.
Du wusstest, dass das passieren würde.
Du gewusst, dass
Věděl jsi že má rakovinu.
Hast du gewusst, dass er Krebs hat?
Věděl jsi že má celulitidu kde.
Hast du gewusst, dass der Cellulite hat?
Jiné příklady vět
Věděl jsi že to vyjde na světlo.
Du weißt, dass die Sache rauskommen wird.
Věděl jsi že jsi mrtvý.
Du wusstest, dass du tot warst.
Věděl jsi že ještě neodjeli.
Du wusstest, dass sie noch da sind.
Věděl jsi že čekám na půlnoc.
Du wusstest, dass ich auf Mitternacht warte.
Věděl jsi že se na to nakonec přijde.
Du wusstest, dass es irgendwann dazu kommen wird.
Věděl jsi že to byl on.
Du wusstest, dass er es war?
Věděl jsi že budu obětováni.
Du wusstest, dass sie geopfert würden.
Věděl jsi že byla těhotná.
Du wusstest, dass sie schwanger war.
Věděl jsi že jsem tady.
Du wusstest, dass ich hier bin.
Věděl jsi že to povede sem.
Du wusstest, dass es so kommen würde.
Věděl jsi že bude ogden odstraněn.
Du wusstest, dass Ogden ausrasten würde.
Věděl jsi že tu budu.
Du wusstest, dass ich hier sein würde?
Věděl jsi že přijdu.
Du wusstest, dass ich komme.
Věděl jsi že to paulovi řeknu.
Du wusstest, dass ich's Paul sagen würde.
Ale věděl jsi že nepřemýšlí jasně kvůli té fotce jejího muže.
Aber du wusstest, dass sie nicht klar denkt, wegen des Fotos ihres Mannes.
Věděl jsi že to zařízení tady bude.
Du Wusstest, dass das Gerät hier steht.
Věděl jsi že to funguje.
Du wusstest, dass es funktioniert.
Věděl jsi že se to podaří.
Du wusstest, dass es klappen wird.
Věděl jsi že se to stane.
Du wußtest, daß das passieren würde.
Věděl jsi že tohle k tomu patří.
Du wußtest, dass das ein Teil davon sein wird.
Věděl jsi že otevřu bednu.
Scheppern * Dass ich die Kiste öffne?
Ne ale věděl jsi že našli mateřskou buňku.
Nein, aber Sie wussten, dass sie die Mutterzelle gefunden haben.
Věděl jsi že se na nic ptát nebudu.
Ich meine, dir war klar, dass ich nicht fragen würde.
Věděl jsi že ho budu chtít.
Du wusstest, das würde ich.
Ale věděl jsi že dříve nebo později tohle přijde.
Sie wusste, dass es früher oder später so kommen würde.

Výsledek: 265, Čas: 0.1367

Viz také


jsi věděl že
hast du gewusst , dass du wusstest sie wussten , dass
ty jsi věděl že
du wusstest , dass du hast gewusst , dass
věděl jsi že můj
du wusstest , dass mein
věděl jsem že jsi to ty
ich wusste , dass du es bist
věděl jsem že
ich wusste , dass
jsem věděl že
ich wusste , dass ich habe gewusst , dass
věděl jste že
sie wussten du wusstest , dass haben sie gewusst , dass
věděla jsi že
hast du gewusst , dass du wusstest
věděl jsi to
wusstest du das wusstest du davon
kdybych věděl že
hätte ich gewusst , dass wenn ich wüsste , dass hätt ich gewusst , dass hätte ich geahnt , dass
jsi věděla že
du wusstest , dass hast du gewusst , dass sie wussten , dass
jste věděl že
sie wussten , dass du wusstest , dass gewusst haben , dass
že jsi těhotná
dass du schwanger bist
že jsi mrtvý
dass du tot bist
kdyby věděl že
wenn er wüsste , dass wenn er erfährt , dass wenn er hören würde , dass
že jsi gay
dass du schwul bist dass jemand homo ist
věděl že
du weißt , dass ich dich zu wissen , dass ich dich wusste , dass du du wissen , dass du
věděl že ho
wohlwissend , dass er er wusste
jsi rád že
bist du froh , dass bin froh , dass

Slovo od slova překladem


S Synonyma "věděl jsi že"


tys věděl že
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc