VAŠI DCERU DO NĚMČINY

Překlad Vaši Dceru do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.0624

ihre tochter (181) ihrer tochter (17)

Příklady použití Vaši Dceru ve větě a jejich překlady

Ihre tochter
Na vaši dceru.
Auf Ihre Tochter.
Jde o vaši dceru zoe.
Es geht um Ihre Tochter, Zoe.
Jiné příklady vět
Hraběnko muž který napadl vaši dceru není členem personálu.
Der Angreifer Ihrer Tochter gehört nicht zum Personal.
Musím najít vaši dceru.
Ich muss Ihre Tochter finden.
Neříkej já jsem ten co obdělává vaši dceru bude to dobré.
Vermeide" Ich treib's mit Ihrer tochter" und alles wird klappen.
Chtěl bych pozvat vaši dceru.
Ich möchte ihre Tochter einladen.
Ne jsem rád že poznávám vaši dceru.
Nett, Ihrer Tochter zu begegnen.
Vaši dceru illianu.
Ihre Tochter... Iliana.
Chtěl bych pozvat vaši dceru na večeři v sobotu.
Ich möchte mit Ihrer Tochter am Samstagabend essen gehen.
Vezl jsem vaši dceru stopem.
Ich habe Ihre Tochter mitgenommen.
Ach co vaši dceru.
Und was ist mit Ihrer tochter?
Nemám vaši dceru.
Nicht Ihre Tochter.
Jmenuji se yukie znám vaši dceru ze školy.
Ich heiße Yuki-e und geh mit Ihrer Tochter in dieselbe Klasse.
Snažíme se najít vaši dceru vanessu cruzovou.
Wir versuchen, Ihre Tochter, Vanessa Cruz, zu finden.
Tak to se musím omluvit za vaši dceru paní thatchamová.
Ich entschuldige mich im Namen Ihrer Tochter, Mrs. Thatcham.
Nemohli vaši dceru vynachválit.
Jeder war beeindruckt von Ihrer Tochter.
Oba chceme ochránit vaši dceru.
Wir beide wollen Ihre Tochter beschützen.
Víme že klaus má vaši dceru.
Wir wissen, dass Klaus Ihre Tochter hat.
Máme důkazy které jak věříme spojují vaši dceru s útočníky.
Wir haben Hinweise, dass es eine Verbindung ihrer Tochter zu den Attentätern gab.
Myslíme že to na vaši dceru bylo nastrčeno.
Wir glauben, dass man Ihrer Tochter etwas anhängen wollte.
On má vaši dceru.
Und er hat Ihre Tochter.
Snad. ale také jediný člověk který může zachránit vaši dceru.
Vielleicht‚ aber ich bin auch der Einzige, der das Leben Ihrer Tochter retten kann.
Vydal jsem na vaši dceru zatykač.
Es wurde ein Haftbefehl gegen Ihre Tochter erlassen.
Abychom tu věc chytili použijeme vaši dceru jako návnadu.
Wir müssen dieses Ding fangen, mit Ihrer Tochter als Köder.
Nejde o vaši dceru pane.
Es geht nicht um Ihre Tochter, Sir.
Hledám vaši dceru.
Ich suche nach Ihrer Tochter.
Máme vaši dceru.
Wir haben Ihre Tochter.
Všichni naši lidi vaši dceru hledají.
Unsere Mitarbeiter sind alle auf der Suche nach Ihrer Tochter.
Promiňte že ruším ale potřebuji vaši dceru živou.
Entschuldigen Sie die Störung, aber ich brauche Ihre Tochter lebend.
Pane gekko miluju vaši dceru.
Mr. Gekko, ich liebe Ihre Tochter.

Výsledek: 259, Čas: 0.0624

Slovo od slova překladem


"Vaši dceru" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc