VAJÍČKO DO NĚMČINY

Překlad Vajíčko do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.4199

Příklady použití Vajíčko ve větě a jejich překlady

Ei ( vejce , vajíčko , vajíčkem )
Klobásu vajíčko hranolky prosím.
Würstchen mit Ei und Pommes, bitte.
Vajíčko v košíčku.
Ei auf Toast.
Eizelle ( vajíčka )
Jak spermie tak vajíčko jsou příklady gamet.
Spermium und Eizelle sind Beispiele für Gameten.
vajíčko... je.
Meine Eizelle... ist im.
Das ei ( vajíčka )
Není obtížné dostat vajíčko zpět do ženy.
Ist es nicht schwierig, das Ei wieder ins Weibchen zu kriegen?
Vajíčko máte v kapse.
Das Ei ist in Ihrer Westentasche.
Die eizelle ( vajíčka )
Udělejte to jako mámino vajíčko rozdělte se!
Macht es wie die Eizelle eurer Mutter und teilt euch!
Bude to samozřejmě vyžadovat vajíčko zdravé lidské ženy.
Natürlich wird man dafür die Eizelle einer gesunden Menschenfrau brauchen.
Jiné příklady vět
Matka dostala barevné vajíčko které vyrobil nějaký fabbe.
Mutter bekam ein buntes Ei von irgendeinem"Fabbe.
Nasadili mi vajíčko.
Eier wurden mir eingepflanzt.
Dobře během jarní rovnodennosti můžeš vlastně postavit vajíčko na špičku.
Beim Frühjahrsäquinoktium stehen Eier auf der Spitze.- Das ist ein Märchen.
Přesně tahle část se mi nelíbí půjde o moje vajíčko.
Das ist der Teil, der mir nicht gefällt... Meine Eizelle.
To je gordovo vajíčko.
Das ist Gordos Ei.
Pozorujte tohle dvoj-rozměrné vajíčko.
Betrachtet dieses zweidimensionale Ei.
Není vajíčko.
Keine eier?
Bylo to obzvlášť malý vajíčko.
Es war ein besonders kleines Ei.
Jak chceš to vajíčko budíku.
Wie möchtest du deine Eier, Liebling?
To vajíčko.
Dieses Ei.
Nemám chuť na vajíčko.
Ich will keine harten Eier.
Tohle malinké oplodněné vajíčko.
Dieses kleine, winzige, befruchtete Ei.
Vajíčko je taky v tom!
Da sind auch gebratene Eier drauf!
Ty. já. krásné vajíčko.
Du, ich, wunderschönes Ei.
Z ničeho nic vyskočí z kufru auta naučí se uvařit vajíčko.
Die klettern aus dem Kofferraum und lernen, wie man Eier brät.
Příčina nebo následek kuře vajíčko začátek konec.
Ursache oder Wirkung, Huhn, Ei, Anfang, Enden.
Dobře kuře vajíčko omeleta.
Okay, Hühnchen, Ei, Omelette.
Ahoj vajíčko.
Hallo, Ei.
Není to prokleté vajíčko.
Das ist kein verfluchtes Ei.
Tady jsme odstranili vajíčko bílého králíka z dělohy.
Hier entnehmen wir die Eier von einem weißen Kaninchen.
Když vajíčko sestoupí do vejcovodu.
Sobald die Eier nach unten bewegt in die faIIopian Rohr.
Vajíčko je jídlo.
Das Ei ist Essen.

Výsledek: 257, Čas: 0.4199

Viz také


oplodněné vajíčko
befruchtete ei befruchtete eizelle ein befruchtetes ei

S Synonyma "vajíčko"


"Vajíčko" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc