VALERIE DO NĚMČINY

Překlad Valerie do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.0655

Příklady použití Valerie ve větě a jejich překlady

Valeria ( valerie , valerya )
Valerie došlo k útoku na escobarovu budovu.
Valeria, es hat einen Anschlagsversuch auf das Monaco-Haus gegeben.
Až po tobě valerie.
Nach Ihnen, Valeria.
Valérie ( valerie )
Ne valerie nemůže zúčastnit na vás.
Nein, Valérie arbeitet nicht mehr bei uns.
Valerie ty jsi krásná.
Valérie, du bist wunderschön.
Jiné příklady vět
Valerie vstávej!
Valerie, steh auf!
Valerie prosím.
Valerie, bitte?
Támhle je valerie nahoře.
Da ist Valerie. Da oben.
Valerie je alergická na přírodu.
Valerie ist allergisch auf die Natur.
Mockrát děkuji valerie.
Vielen Dank, Valeria.
Valerie máš výbornýho kluka.
Valerie, Sie haben'nen cleveren Sohn.
Ahoj valerie.
Hallo, Valeria.
Valerie udělej něco.
Valérie, tu was.
Ale jedno vám řeknu valerie.
Ich werde Ihnen etwas sagen, Valeria.
Valerie bontemps není v montpelieru.
Valérie Bontemps ist nicht in Montpellier.
Kdo je valerie la marche.
Wer ist Valerie La Marche?
Valerie za pět minut budete spát jako nemluvně uvidíte.
So, Valérie, in 5 Minuten werden Sie schon schlafen.
Jen chci abys věděla ... že ty valerie.
Ich will nur, dass du weißt, dass du, Valeria.
Valerie udělá co ji řeknu.
Valerie wird tun, was ich ihr sage.
Je skvělé tě znovu vidět valerie.
Schön, dich wiederzusehen, Valeria.
Jsi krásná valerie.
Sie sind wunderschön, Valérie.
Valerie běž polib svého manžela.
Valerie, geh und küss deinen Mann.
Lady valerie wendelssohnová konto 25590721.
Lady Valerie Wendelssohn. Kontonummer 25590721.
Dobrý den jmenuji se valerie.
Hallo. Ich heiße Valérie.
Valerie greenová.
Valerie Green.
Valerie kde je kim.
Valerie, wo ist Kim?
Ty brýle můžete sundat valerie.
Valerie, du kannst die Brille abnehmen.
Valerie měla pravdu jasné cate.
Valerie hatte Recht, okay, Cate?
Já tě chápu valerie.
Ich verstehe, Valerie.
Podívej se na mě valerie.
Sieh mich an, Valerie.
Vy musíte být valerie.
Sie müssen Valerie sein.

Výsledek: 260, Čas: 0.0655

"Valerie" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc