VELMI DO NĚMČINY

Překlad Velmi do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 37071, Čas: 0.108

Příklady použití Velmi ve větě a jejich překlady

Sehr ( velmi , moc , velice )
Tady buď velmi opatrný.
Hier sehr vorsichtig sein.
Velmi dobří přátele.
Sehr gute Freunde.
Ganz ( celé , úplně , zcela )
Je to velmi jednoduché stello.
Es ist ganz simpel, Stella.
Chtěl bych nejprve velmi stručně pohovořit o půdě.
Ich möchte zunächst ganz kurz über Boden sprechen.
Ziemlich ( docela , dost , celkem )
Velmi statečné.
Ziemlich mutig!
Velmi pokroková matka.
Ziemlich progressive Mom.
Extrem ( extrémně , velmi , mimořádně )
Členové této rodiny jsou velmi dobře placeni dokonce tady uvnitř.
Die Mitglieder dieser Familie werden extrem gut bezahlt, sogar hier drin.
Velmi odolná.
Extrem zäh.
Äußerst ( velmi , mimořádně , nesmírně )
Dále by bylo velmi užitečné jmenovat zvláštního vysokého představitele EU pro lidská práva.
Weiterhin wäre es äußerst nützlich, einen hochrangigen EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte zu benennen.
To je od tebe velmi milé.
Das ist äußerst nett von dir.
Ist ( je , )
Operace šla velmi dobře.
Die Operation ist gut verlaufen.
Pán ho velmi dobře zná.
Monsieur ist er gut bekannt.
Jiné příklady vět
Velmi nízký.
Sehr niedrig.
Velmi příjemnéthe quality of music.
Sehr gutThe quality of music.
Velmi snadno.
Äußerst leicht.
Velmi nebezpečný.
Äußerst gefährlich.
Byli jsme velmi šťastní upřímně jsme zkoušeli žít jinak.
Wir waren sehr glücklich. Wir wollten ernsthaft anders leben.
Velmi dobře jste věděl jak moc jsem chtěl mít anarchii.
Sie wissen doch ganz genau dass ich gerne Anarchie gemacht hätte.
Je to velmi jednoduché béberte.
Ist doch ganz einfach, Bébert.
Paní komisařko děkuji vám za velmi podrobnou odpověď.
Vielen Dank für Ihre äußerst detaillierte Antwort, Frau Kommissarin.
Jo. velmi šikovné že.
Ja, ziemlich praktisch, oder?
To je od tebe velmi zodpovědné claire.
Das ist sehr verantwortungsvoll von dir, Claire.
Jste velmi vnímavý vládce.
Wie äußerst scharfsinnig, Regent.
Velmi normální lidé.
Ganz normale Männer.
Musíme zůstat velmi bdělí.
Wir müssen extrem wachsam bleiben.
To by podle mne bylo velmi nežádoucí s ohledem na choulostivost naší situace.
Ich glaube, das ist höchst unratsam, in Hinblick auf die Brisanz unserer Situation.
Muselo to být velmi bolestivé.
Das muss sehr schmerzhaft gewesen sein.
Byl to někdo velmi důležitý v KGB myslím.
Er war jemand... ziemlich Wichtiger im KGB, denke ich.
Velmi ráda vás poznávám.
Es ist schön, Sie zu treffen.
Johne to je chvályhodné ale velmi nebezpečné.
John, das ist lobenswert, aber äußerst gefährlich.

Výsledek: 37071, Čas: 0.108

"Velmi" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc