VELMI ZVLÁŠTNÍ DO NĚMČINY

Překlad Velmi Zvláštní do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 267, Čas: 0.0894

sehr seltsam (11) sehr merkwürdig (9) sehr speziell (3) ganz besondere (13) sehr besonderes (4) sehr eigenartig (4) sehr ungewöhnlich (3) äußerst seltsam (3) sehr spezifische (3) sehr sonderbare (2)

Příklady použití Velmi Zvláštní ve větě a jejich překlady

Je to velmi zvláštní samý zádrhel.
Es ist sehr seltsam und klebrig.
Ano lidé jsou velmi zvláštní často nevyzpytatelní ale jsou zajímavou psychologickou studií.
Menschen sind sehr seltsam. Unergründlich. Aber interessante psychologische Forschungsobjekte.
To je velmi zvláštní! pomyslela si.
Das ist sehr merkwürdig!", Dachte sie.
Ne. to je velmi zvláštní že.
Nein, das ist sehr merkwürdig, nicht?
Sehr speziell
Velmi zvláštní.
Sehr speziell.
Ale bylo. velmi zvláštní.
Doch, sie war schon sehr speziell.
Ganz besondere
Jsou to velmi zvláštní tvorové zacku.
Das sind ganz besondere Wesen, Zack.
Mám pocit že jste velmi zvláštní člověk.
Ich fühle mich wie Sie ganz besondere Person.
Sehr besonderes
NĚKDO velmi zvláštní.
Jemand sehr besonderes.
Hlavně když se o to nedávno přijel postarat někdo velmi zvláštní.
Vor allem, weil kürzlich jemand sehr Besonderes angekommen ist, um das sicherzustellen.
Sehr eigenartig
Skutečně velmi zvláštní!
Sehr eigenartig!
Ano velmi zvláštní.
Sehr eigenartig.
Sehr ungewöhnlich
Velmi zvláštní.
Sehr ungewöhnlich.
Gravitace podobná zemské velmi zvláštní vzhledem k velikosti.
Schwerkraft der Erde ähnlich, sehr ungewöhnlich für seine Größe.
Jiné příklady vět
Velmi zvláštní.
Sehr seltsam.
Toto je velmi zvláštní místo pane garibaldi.
Ihre Station ist sehr seltsam, Mr. GaribaIdi.
Je to všechno velmi zvláštní.
Es ist alles sehr merkwürdig.
Znamená to že tento summit je velmi zvláštní summit.
Dies bedeutet wiederum, dass dieses Gipfeltreffen ein sehr Besonderes sein wird.
Zvláštní. velmi zvláštní.
Merkwürdig, sehr merkwürdig.
Je to velmi zvláštní.
Das ist sehr seltsam.
To je velmi zvláštní přístup.
Dieses Verhalten ist sehr merkwürdig.
Tyhle kresby jsou velmi zvláštní.
Diese Markierungen sind sehr seltsam.
To co dělá je velmi zvláštní velmi soustředěné.
Und das was er tut ist sehr speziell, sehr zielgerichtet.
Ale jsou velmi zvláštní.
Aber sie sind äußerst seltsam.
Vaše chování bylo přinejmenším... velmi zvláštní.
Ihr Verhalten ist, grob gesagt, sehr seltsam gewesen.
Hopkins který byl velmi zvláštní v jeho cesty.
Hopkins, der sehr eigenartig in seinen Wegen wurde.
Čas je velmi zvláštní.
Sie ist sehr eigenartig.
Všechno je to velmi zvláštní.
Das ist alles sehr seltsam.
Je velmi zvláštní.
Es ist sehr ungewöhnlich.
Pane to je velmi zvláštní.
Sir, das ist sehr seltsam.

Výsledek: 267, Čas: 0.0894

S Synonyma "velmi zvláštní"


"Velmi zvláštní" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc