VYČERPÁVAJÍCÍ DO NĚMČINY

Překlad Vyčerpávající do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 252, Čas: 0.3104

Příklady použití Vyčerpávající ve větě a jejich překlady

Anstrengend ( vyčerpávající , náročný , těžké )
Vyčerpávající. 12 akcí za dva dny.
Anstrengend. Zwölf Veranstaltungen in zwei Tagen.
Je to hodně vyčerpávající když to cvičíš.
Es ist sehr anstrengend, wenn man es mitmacht.
Žádná vyčerpávající odpověď.
Keine erschöpfende Antwort.
Vzájemně se vylučující kumulativně vyčerpávajícísub-jednotky.
Sich gegenseitig ausschließende, erschöpfende Unterelemente.
Ermüdend ( vyčerpávající , nudné , unavující )
Je to vyčerpávající víš.
Es ist ermüdend, weißt du das?
Musí to být vyčerpávající.
Muß ermüdend sein.
Děkuji vám pane komisaři za vaši vyčerpávající odpověď.
EN Herr Kommissar! Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort.
Děkuji vám pane komisaři za vyčerpávající odpověď.
EN Herr Kommissar! Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort.
Velmi vyčerpávající. důkladně zkontrolovaný.
Äußerst umfassend und sorgfältig geprüft.
BG pane předsedající nejprve bych chtěla poděkovat panu coelhovi za vyčerpávající zprávu.
BG Herr Präsident! Ich möchte zunächst Herrn Coelho für seinen umfassenden Bericht danken.
Jiné příklady vět
Děkuji za vyčerpávající odpověď paní komisařko.
Vielen Dank für Ihre umfassende Antwort, Frau Kommissarin.
Děkuji za vaši neobyčejně vyčerpávající odpověď.
EN Ich danke Ihnen für die äußerst umfassende Antwort.
Není to vyčerpávající barry.
Wird das nicht anstrengend, Barry!
Řádná vyčerpávající dokumentace škodlivých účinků léčiv je nesnadná.
Eine ordnungsgemäße und vollständige Dokumentation schädlicher Medikamentenwirkungen ist schwierig.
LT děkuji vám paní ministryně za vaši skutečně vyčerpávající odpověď.
LT Vielen Dank Frau Ministerin für Ihre wirklich umfassende Antwort.
Cestování je vyčerpávající ale nemohl jsem bez ní žít.
Reisen ist anstrengend, aber ich konnte nicht ohne sie leben.
Bylo to vyčerpávající.
Es war anstrengend.
Děkuji vám za vaši vyčerpávající odpověď.
Vielen Dank für Ihre umfassende Antwort.
Bylo to vyčerpávající.
Es war anstrengend.
LT pane předsedající paní komisařko děkuji za vaši opravdu vyčerpávající odpověď.
LT Herr Präsident, Frau Kommissarin, vielen Dank für Ihre wirklich umfassende Antwort.
Řízení lodi je mimořádně vyčerpávající.
Das Schiff zu bedienen, ist sehr kräftezehrend.
EL děkuji vám paní komisařko za vaši vyčerpávající odpověď.
EL Ich danke Ihnen, Frau Kommissarin, für Ihre umfassende Antwort.
Děti jsou vyčerpávající.
Babys sind anstrengend.
Musí být vyčerpávající odmítat dát lidem práci každý den.
Muss ermüdend sein, dauernd alle abzulehnen.
Děkuji vám pane komisaři za vyčerpávající odpověď.
EN Herr Kommissar! Vielen Dank für Ihre umfassende Antwort.
Děkuji vám mnohokrát pane komisaři za vyčerpávající povzbudivou odpověď.
Herr Kommissar! Vielen Dank für diese ausführliche und ermutigende Antwort.
Je to vyčerpávající.
Es ist ermüdend.
Být zamilovaný je vyčerpávající.
Verliebt zu sein ist anstrengend.
Chladný enervující vyčerpávající.
Kalt, nervend und ermüdend.
Zachraňovat tě je vyčerpávající.
Dich zu retten ist anstrengend.

Výsledek: 252, Čas: 0.3104

Viz také


vyčerpávající informace
vollständige informationen umfassende informationen vollständige daten erschöpfende informationen
vyčerpávající seznam
ein umfassendes verzeichnis ausführliche auflistung vollständige liste erschöpfende liste

"Vyčerpávající" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc