VY JSTE HO DO NĚMČINY

Překlad Vy Jste Ho do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 253, Čas: 0.104

Příklady použití Vy Jste Ho ve větě a jejich překlady

Vy jste ho učil.
Sie haben Ihn gelehrt?
Vy jste ho znala.
Sie haben ihn gekannt?
Vy jste ho následovali.
Und Sie sind ihm gefolgt.
Vy jste ho honil.
Sie sind ihm nachgelaufen?
Haben sie ihn
Ale vy jste ho očividně... nikdy neviděl.
Aber offensichtlich haben Sie ihn nie gesehen.
Vy jste ho zabil byl zabit.
Dann haben Sie ihn getötet.
Jiné příklady vět
Vy jste ho zabil bille.
Sie haben ihn umgebracht, Bill.
Vy jste ho zabili.
Sie haben ihn umgebracht.
Vy jste ho testoval na mých mužích.
Sie haben ihn an meinen Männern getestet?
Vy jste ho nezavraždil leo.
Sie haben ihn nicht ermordet, Leo.
Vy jste ho zabili.
Sie haben ihn getötet?
Vy jste ho zabil.
Sie haben ihn umgebracht.
Vy jste ho upálili zaživa.
Sie haben ihn lebendig verbrannt?
Vy jste ho zabil.
Sie haben ihn getötet.
Vy jste ho našli.
Sie haben ihn gefunden.
Vy jste ho sundavala.
Sie haben ihn heruntergenommen?
Vy jste ho neotrávila.
Sie haben ihn nicht vergiftet.
Vy jste ho pustila do mé kanceláře.
Sie haben ihn in mein Büro gelassen?
Vy jste ho zabila.
Sie haben ihn getötet.
Vy jste ho zase vykopal.
Sie haben ihn wieder ausgegraben?
Vy jste ho postavili!
Sie haben ihn gebaut!
Vy jste ho možná porodila ale je to můj syn.
Sie haben ihn zwar geboren, aber er ist mein Sohn.
Vy jste ho nezabili.
Sie haben ihn nicht getötet?
Ano vy jste ho zabil.
Ja, Sie haben ihn getötet,
Vy jste ho pøejel.
Warum haben Sie ihn überfahren?
Ale vy jste ho začal honit s pálkou.
Trotzdem haben Sie ihn dorthin mit dem Schläger verfolgt.
Vy jste ho roztrhala ano. proč.
Warum haben Sie ihn zerrissen?
Takže... vy jste ho k tomu ponoukla.
Also haben Sie ihn angestiftet.
Ale vy jste ho dostihli ve wellse.
Aber gestellt haben Sie ihn in Wells.
Vy jste ho sledovali.
Sind Sie ihm gefolgt?

Výsledek: 253, Čas: 0.104

Slovo od slova překladem


S Synonyma "vy jste ho"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc