VYCHÁZET DO NĚMČINY

Překlad Vycházet do Němčiny

Výsledek: 262, Čas: 0.0897

Příklady použití Vycházet ve větě a jejich překlady

Ausgehen ( chodit , ven , vyjít )
V opačném případě může komise vycházet z toho že výhrady takové informace neobsahují.
Anderenfalls kann die Kommission davon ausgehen, daß die Beschwerdepunkte keine derartigen Angaben enthalten.
Pokud tak neučiní může komise vycházet z toho že vyjádření neobsahuje žádné důvěrné informace.
Anderenfalls kann die Kommission davon ausgehen, daß die Äußerung keine vertraulichen Informationen enthält.
Chci vycházet s lidmi se kterými pracuju.
Ich will mit den Leuten auskommen, mit denen ich zusammenarbeite.
Dnes máš dokázat že umíš vycházet s ostatními lidmi jo.
Heute geht es darum, zu beweisen, dass man mit anderen gut auskommen kann, okay?
Klarkommen ( pohodě , zvládnout , žít )
Musím s vámi vycházet jinak mě pošlete zpátky.
Ich muss mit Ihnen klarkommen oder ich wandere wieder ins Kittchen.
Samozřejmě aby žily s dokonalým mužem musí spolu nejdřív dobře vycházet.
Um mit dem perfekten Mann zusammen sein zu können, müssen sie vor allem miteinander gut klarkommen.
Jiné příklady vět
Teď se všichni snaží spolu vycházet jít s davem zpívat si u táboráku.
Derzeit versuchen alle miteinander auszukommen. Mit dem Strom schwimmen, am Lagerfeuer singen.
Musíme vycházet ze zásady že nejrozlehlejším barcelonským parkem je pláž.
Man sollte von dem Prinzip ausgehen, dass Barcelonas größter Park der Strand ist.
Musíme se naučit spolu lépe vycházet.
Wir müssen lernen, besser miteinander auszukommen.
To je skutečnost ze které musí vycházet postoje nás všech.
Das ist die Realität, auf die wir alle unsere Positionen stützen müssen.
Musím vycházet z toho že ukradl moje auto.
Ich muss davon ausgehen, dass die meinen Wagen gestohlen haben.
Trvalo mi 40 let přijít na to jak s ním vycházet.
Ich brauchte 40 Jahre, um mit ihm auszukommen.
Proto musí členské státy vycházet z realistického transparentního plánování rozpočtu.
Dazu müssen die Mitgliedstaaten von einer realistischeren und transparenteren Haushaltsplanung ausgehen.
Budete se muset naučit vycházet s lidmi z různých čtvrtí jiného prostředí.
Ihr müsst lernen, mit Leuten aus anderen Vierteln auszukommen, von anderer Herkunft.
Musíte vycházet se všemi na hřišti chápete.
Man muss mit jedem auf dem Spielfeld klarkommen, wissen Sie?
Musíme z něčeho vycházet.
Wir müssen von Vermutungen ausgehen.
Snažil jsem se vás pochopit. taky s vámi vycházet.
Ich habe versucht, Sie zu verstehen, mit Ihnen auszukommen.
Hvězda bude vycházet.
Ein Stern wird aufgehen.
Slíbil jsi mi že budeš s milem vycházet.
Du hast mir versprochen mit Milo auszukommen.
Přijali jsme však pevné stanovisko musíme z něj vycházet.
Wir haben aber eine starke Haltung eingenommen und müssen von ihr ausgehen.
Další možností by podle nich bylo vycházet z průměrného směnného kurzu celého OŠ.
Alternativ sei von dem durchschnittlichen Wechselkurs für den gesamten UZ auszugehen.
Pak spoléhám na to že se budete více snažit vycházet se svou spolubydlící.
Ich gehe davon aus, dass Sie sich bemühen... mit Ihren Zimmergenossen auszukommen.
Měli bychom z toho vycházet.
Wir sollten davon ausgehen.
Je to náš přítel musíte spolu vycházet.
Weil er unser Freund ist und ihr beiden miteinander auskommen müsst.
Jen se s ní snaž vycházet.
Versuch mit ihr auszukommen.
Princip země původu předpokládá že lze vycházet ze srovnatelné skutečné právní úrovně.
Das Herkunftslandprinzip setzt voraus, dass von einem vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Niveau ausgegangen werden kann.
Dobře. pokusím se s ní vycházet.
Okay, ich werde versuchen, mir ihr auszukommen.
Jo ale vycházet spolu museli.
Ja, aber sie mussten miteinander auskommen.

Výsledek: 262, Čas: 0.0897

"Vycházet" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc