VYHROŽOVAL DO NĚMČINY

Překlad Vyhrožoval do Němčiny

Výsledek: 254, Čas: 0.0963

Příklady použití Vyhrožoval ve větě a jejich překlady

Drohte ( vyhrožoval , hrozilo , hrozil )
Kdo ti vyhrožoval.
Wer drohte Euch?
Jenkins vyhrožoval kryse kdyby jsme ho nepřibrali.
Jenkins drohte uns zu verpetzen, wenn wir ihn nicht beteiligt hätten.
Bedrohte ( ohrožené , vyhrožoval , ohrožoval )
Poté jim vyhrožoval.
Und bedrohte ihn dann.
Mackey vyhrožoval jejímu dítěti.
Mackey bedrohte ihr Kind.
Hat gedroht
Snow vyhrožoval že tě zabije.
Snow hat gedroht, dich töten zu lassen.
Lenny vyhrožoval že ho zabije.
Lenny hat gedroht, ihn zu töten.
Vyhrožoval že zabije kněze nebo černocha.
Er wollte einen Priester oder einen Schwarzen töten.
Vyhrožoval že tě pošle do vězení byl tak nafoukaný musela bys tam být.
Er wollte dich einbuchten und hat fiese Sachen gesagt. Du hättest dabei sein sollen.
Drohungen ( hrozby , výhrůžky , výhružky )
Někdo jí vyhrožoval.
Es gab Drohungen.
Vyhrožoval nebo vám někdo něco slíbil aby ovlivnil vaše rozhodnutí.
Hat Sie jemand durch Drohungen oder Versprechungen beeinflusst?
Jiné příklady vět
Táta vyhrožoval že mě pošle do kláštera.
Mein Vater drohte mich in ein Frauenkloster zu schicken.
Prokurátor dokonce vyhrožoval že ji obviní z krádeže pomluvy.
Der Staatsanwalt drohte sogar, sie wegen Diebstahl und Verleumdung strafrechtlich zu verfolgen.
Kdokoliv mu vyhrožoval ho musel sledovat.
Wer ihn auch bedrohte, muss ihm gefolgt sein.
Sám rexor předstoupil přede mne vyhrožoval mně!
Rexor kam und drohte mir. Mir,
Jeho otec vyhrožoval že je oba zabije jestli se jí nevzdá.
Patrick Senior hat gedroht, er würde beide umbringen.
Reese mi vyhrožoval aramejsky.
Reese bedrohte mich auf Aramäisch.
Vyhrožoval benovi kyselinou aby začal mluvit.
Er wollte Ben mit der Säure zum Reden bringen.
Chewie vyhrožoval že mě zabije!
Chewie drohte mir, mich umzubringen!
Ale on vyhrožoval že tě zabije.
Aber er hat gedroht, dich zu töten.
V roce 94 jeden ze skladníků přišel se zbraní každému vyhrožoval.
Im Jahr'94 bedrohte ein Lagerarbeiter alle mit einer Pistole.
Narcisse vyhrožoval mým rodičům sestře kdybych mu nevyhověl.
Narcisse hat meinen Eltern und Schwester gedroht, wenn ich nicht tue, was er gesagt hat.
Ale vyhrožoval jsi mu on pak utekl.
Aber Sie haben ihm gedroht und dann ist er weggerannt.
Ten chlápek z IT franklin ho nechal vyhodit tak mu vyhrožoval online.
Franklin hat den dortigen IT-Kerl entlassen, darum bedrohte der ihn online.
Tím samým vyhrožoval mně.
Er drohte, das Gleiche mir anzutun.
On... on vyhrožoval mé rodině.
Er... er bedrohte meine Familie.
Myslím že syd vyhrožoval že prozradí tenhle trik.
Ich glaube, Syd hat gedroht, diesen Trick aufzudecken.
Děda vyhrožoval že mi odšroubuje dveře ale nikdy to neudělal.
Grim drohte, meine Tür aufzubrechen. Aber dann tat er es doch nicht.
Zrovna jsem strávila hodinu tím že mi saudský velvyslanec vyhrožoval sankcemi.
Der saudische Botschafter hat mir die ganze letzte Stunde mit Sanktionen gedroht.
Jak danny vzal moji dcery tehdy na loď vyhrožoval jí.
Als Danny heute mit meiner Tochter mit dem Boot rausfuhr, bedrohte er sie.

Výsledek: 254, Čas: 0.0963

Viz také


někdo vyhrožoval
eine gefahreinschätzung jemand bedrohen jemand hat bedroht hatte jemand damit gedroht
vyhrožoval že ho
hast gedroht , ihn drohte ihn drohtest , ihn gedroht haben , sie
on mi vyhrožoval
er mir gedroht hat der kerl bedroht mich er drohte mir
vyhrožoval jsi mu
du hast ihm gedroht sie haben gedroht , ihn
vyhrožoval že mě zabije
drohte , mich zu töten dass er mich töten drohte mir , mich umzubringen er drohte , mich umzubringen

"Vyhrožoval" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc