VYLUČOVÁNÍ DO NĚMČINY

Překlad Vylučování do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.0838

Příklady použití Vylučování ve větě a jejich překlady

Ausscheidung ( vylučování , exkrece , eliminace )
Vylučování nateglinid jeho metabolity jsou rychle kompletně vylučovány.
Ausscheidung Nateglinid und seine Metaboliten werden schnell und vollständig ausgeschieden.
Thiazidy mohou snižovat renální vylučování cytotoxických léčivých přípravků zvyšovat jejich myelosupresivní účinky.
Thiazide können die renale Ausscheidung zytotoxischer Arzneimittel verringern und deren myelosuppressiven Effekt verstärken.
Elimination ( eliminace , vylučování , eliminaci )
Vylučování lumirakoxib je eliminován především metabolizací v játrech.
Elimination Lumiracoxib wird hauptsächlich über den hepatischen Metabolismus eliminiert.
Metabolizmus vylučování u dospělých.
Metabolismus und Elimination bei Erwachsenen.
Exkretion ( vylučování , exkrece )
Vylučování volná kyselina travoprostu její metabolity se vylučují převážně ledvinami.
Exkretion Die freie Säure von Travoprost und deren Metaboliten werden in erster Linie über die Nieren ausgeschieden.
Hlavní cestou eliminace je renální vylučování nezměněného pramipexolu.
Die renale Exkretion von unverändertem Pramipexol stellt den wesentlichsten Eliminationsweg dar.
Ausschluss ( vyloučení , vynětí , výjimkou )
Směrnice 2004/18 který brání automatickému vylučování mimořádně nízkých nabídek.
Und 2 der Richtlinie 2004/18 wiederholt wird, verbietet den automatischen Ausschluss ungewöhnlich niedriger Angebote.
Svět je na kluzké ploše svažující se k nacionalismu vylučování.
Die Welt schlittert bedrohlich in Richtung Nationalismus und Ausschluss.
Die ausscheidung ( vyloučení , vynětí , výjimkou )
Vylučování je pomalé terminální poločas radioaktivity byl 12 až 15 dní.
Die Ausscheidung verläuft langsam und die terminale Halbwertszeit der Radioaktivität betrug 12-15 Tage.
Vylučování temsirolimu do mléka nebylo sledováno u zvířat.
Die Ausscheidung von Temsirolimus in die Milch wurde tierexperimentell nicht untersucht.
Jiné příklady vět
Metabolizmus vylučování.
Biotransformation und Ausscheidung.
Vylučování parathomon se metabolizuje v játrech v menším rozsahu v ledvinách.
Elimination Parathyroidhormon wird in der Leber und- in geringerem Umfang- in den Nieren abgebaut.
Metabolismus vylučování.
Metabolismus und Ausscheidung.
Vylučování průměrný poločas vylučování základní složky činí až hodiny.
Elimination Die mittlere Eliminationshalbwertzeit der Muttersubstanz beträgt 3 bis 4 Stunden.
Vylučování lepirudinu ledvinami může být ovlivněno jaterní cirhózou.
Eine Leberzirrhose kann auch die renale Exkretion von Lepirudin beeinflussen.
Studie na vylučování idursulfázy do mléka nebyly provedeny.
Es ist nicht untersucht worden, inwieweit Idursulfase in die Milch ausgeschieden wird.
Údajné systematické vylučování z výběrových řízení pro elektronické publikace.
Vorwurf des systematischen Ausschlusses von der Teilnahmean Ausschreibungen für elektronische Publikationen.
Vylučování aprepitant se nevylučuje močí v nezměněné podobě.
Elimination Aprepitant wird nicht in unveränderter Form im Urin ausgeschieden.
Vylučování metformin je vylučován ledvinami.
Elimination Metformin wird über die Niere ausgeschieden.
Vylučování doripenem je primárně vylučován v nezměněné formě ledvinami.
Elimination Doripenem wird primär unverändert renal eliminiert.
Vylučování u lidí je deferipron vylučován hlavně prostřednictvím ledvin.
Elimination Beim Menschen wird Deferipron hauptsächlich über die Nieren ausgeschieden.
Vylučování po intravenózním podání prochází přípravek roactemra bifázickou eliminací z cirkulace.
Elimination Nach intravenöser Verabreichung wird Tocilizumab biphasisch aus dem Kreislauf eliminiert.
Metabolismus vylučování.
Metabolismus und Elimination.
Kojení nejsou k dispozici žádné údaje o vylučování glukosaminu do lidského mateřského mléka.
Stillzeit Es liegen keine Daten zur Ausscheidung von Glucosamin in menschliche Milch vor.
Vylučování vylučování entakaponu probíhá převážně extrarenálními metabolickými cestami.
Elimination Die Elimination von Entacapon erfolgt hauptsächlich nicht-renal auf metabolischem Weg.
Vylučování daptomycinu do mateřského mléka u zvířat nebylo zkoumáno.
Die Ausscheidung von Daptomycin in die Milch laktierender Tiere wurde nicht untersucht.
Zhoršená funkce ledvin vylučování paliperidonu klesá se snižující se funkcí ledvin.
Einschränkung der Nierenfunktion Die Elimination von Paliperidon nahm mit abnehmender Nierenfunktion ab.
Vylučování pramipexolu je závislé na funkci ledvin.
Die Ausscheidung von Pramipexol ist von der Nierenfunktion abhängig.
Vylučování probíhá většinou žlučí gastrointestinálním traktem.
Die Ausscheidung erfolgt hauptsächlich über die Galle und den Gastrointestinaltrakt.
Vylučování stolicí je zanedbatelné.
Die Ausscheidung über die Fäzes ist zu vernachlässigen.

Výsledek: 260, Čas: 0.0838

Viz také


renální vylučování
renale ausscheidung die renale exkretion die renale elimination von
vylučování moči
des harnvolumens die urinausscheidung harn ausgeschieden

"Vylučování" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc