VYMAZAT DO NĚMČINY

Překlad Vymazat do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 262, Čas: 0.0813

Příklady použití Vymazat ve větě a jejich překlady

Löschen ( smazat , vymazat , odstranit )
Silou vymazat adresáře které nejsou prázdné.
Erzwinge Löschen nicht leerer Verzeichnisse.
Můžeme to vymazat.
Wir löschen es.
Mám ho vymazat ze života.
Ihn aus meinem Leben streichen?
Já nemůžu takový dluh jen tak vymazat.
Ich kann nicht einfach so seine Schulden streichen.
Myslel jsi vymazat ve smyslu zabít rozmačkat.
Du meinst ausradieren im Sinne von kaltmachen, abmurksen, vernichten?
Musíme vymazat všechny na seznamu.
Wir müssen alle auf der Liste ausradieren.
Nemůžu vymazat co jsem udělala.
Ich kann nicht tilgen, was ich tat.
Hodlám ten vir vymazat ze světa jednou pro vždy.
Ich werde dieses Virus von der Erde tilgen.
Jiné příklady vět
Stačí to vymazat.
Wir löschen einfach!
Lidi nejde jen tak vymazat.
Du kannst Menschen nicht einfach löschen.
Přál sis nekdy vymazat ze svýho života celej den nebo dokonce rok.
Wolltest du jemals ein ganzes Jahr aus deinem Leben streichen?
Nemohlo to vymazat muže co zabil studentů v alabamě.
Das löscht den Mann nicht aus der in Alabama 6 Studenten umgebracht hat.
Jo já vím jasně nemůžu vymazat svoje city k němu.
Ja, ich weiß. Ich kann nicht einfach meine Gefühle für ihn ausradieren.
Vymazat vymazat vymazat vymazat.
Löschen, löschen, löschen... Löschen.
Vymazat pracovní sílu.
Löscht die Arbeiter aus.
Já chci jeho stopy vymazat.
Ich will seine Fußstapfen ausradieren.
Vymazat také vyjmuté soubory v cíli.
Lösche auch ausgeschlossene Dateien.
Musím ho vymazat z adresáře.
Ich sollte ihn aus dem Telefonspeicher löschen.
Tak do té doby musím vyřešit jak to vymazat.
Also muss ich bis dahin wissen, wie man sie löscht.
Jediný kdo mohl vymazat chloe je chloe.
Die Einzige, die Chloe löschen könnte, wäre Chloe.
Vymazat profil.
Lösche Profil.
Náhodou nás při tom natočil já nevím jak to vymazat.
Es filmte uns aus Versehen, ich weiß nicht, wie man es löscht.
Jak to mám vymazat?
Wie lösche ich das?
Počítači vymazat postavu.
Computer, Figuren löschen.
Co kdybych ti řekla že ti můžu tvůj rejstřík vymazat.
Was, wenn ich wüsste, wie man deine Einträge im Führungszeugnis löscht?
Nemůžeš jen tak vymazat snartův trestní rejstřík.
Du kannst nicht einfach Snarts Strafregister löschen.
Chtěla jsem jen vymazat tvé informace o kandořanech ne je přesměrovat.
Ich wollte nur Ihre Information über die Kandorianer löschen, nicht weiterleiten.
Drahý otče... pausa... vymazat.
Lieber Vater..." Stoppen und löschen.
Admirálu parisovi... pausa... vymazat.
An Admiral Paris..." Stoppen und löschen.
Musíme to vymazat.
Wir müssen das löschen.

Výsledek: 262, Čas: 0.0813

Viz také


vymazat paměť
erinnerungen löschen meine erinnerung gelöscht haben die erinnerung ausgelöscht obliviieren

S Synonyma "vymazat"


"Vymazat" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc