VYPADÁTE JAKO DO NĚMČINY

Překlad Vypadáte Jako do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 254, Čas: 0.1079

Příklady použití Vypadáte Jako ve větě a jejich překlady

Vypadáte jako džentlmen.
Sie sehen aus wie ein Gentleman.
Vypadáte jako vandrák.
Sie sehen aus wie ein Streuner.
Vypadáte jako chytrý chlap bezmezně milující táta.
Sie scheinen ein schlauer Kerl zu sein, vernarrter Papa.
Vypadáte jako zkušený obchodník pane kippe.
Sie scheinen ein erfahrener Händler zu sein.
Vypadáte jako muže který potřebuje jeho večeři šéfinspektore.
Sie wirken wie jemand, der sein Abendessen nötig hat, Chief Inspector.
Vypadáte jako někdo kdo.
Sie wirken wie jemand, der.
Vypadáte jako kapitán našeho fotbalového družstva.
Sie ähneln dem Captain des Football- teams.
Vypadáte jako princezna ... ale špinavá.
Sie ähneln der Prinzessin, aber voll Schmutz.
Jiné příklady vět
Vypadáte jako mrtvola kterou jsme vytáhli z řeky.
Sie sehen aus wie eine Leiche, die wir gerade aus dem Fluss gezogen haben.
Vypadáte jako carol.
Sie sehen aus wie Carol.
Vypadáte jako dobrý člověk.
Sie scheinen eine gute Person zu sein.
Vypadáte jako matlock.
Sie sehen aus wie Matlock.
Vypadáte jako docela úspěšný člověk.
Sie scheinen... eine recht erfolgreiche Person zu sein.
Už vám řekli že vypadáte jako lauren bacallová.
Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie aussehen wie Lauren Bacall?
Vypadáte jako tandarani.
Sie sehen aus wie die Tandaraner.
Vypadáte jako vaše sestra.
Sie ähneln lhrer Schwester sehr.
Vypadáte jako dobří lidé.
Sie scheinen, gute Menschen zu sein.
Vypadáte jako sabotér.
Sie sehen aus wie ein Saboteur.
Vypadáte jako belliniho portrét muhammada II. nikdo vám to neřekl.
Sie ähneln Bellinis Mohammed II., hat man Ihnen das schon gesagt?
Pane gilberte vypadáte jako inteligentní muž.
Mr Gilbert, sie scheinen ein intelligenter Mann zu sein.
Vypadáte jako milý chlapík.
Sie scheinen ein netter Kerl zu sein.
Wow vypadáte jako někdo kdo dneska musel vyhodit velkou spoustu lidí.
Wow, Sie sehen aus wie jemand, der heute viele Menschen feuern muss.
Vypadáte jako tom.
Sie sehen aus wie Tom.
Vypadáte jako dobrý člověk.
Sie scheinen ein guter Typ zu sein.
Vypadáte jako byste byla hlavní postavou v tomto domě.
Sie scheinen die Hauptattraktion für das zu sein, was in dem Haus ist.
Vypadáte jako šnek.
Sie sehen aus wie eine kleine Schnecke.
Vypadáte jako můj velící důstojník.
Sie sehen aus wie mein befehlshabender Offizier.
Madam vypadáte jako milý člověk.
Ma'am, sie scheinen eine sehr nette Person zu sein.
Fajn vypadáte jako někdo kdo chce být rušen.
Gut. Sie sehen aus wie jemand, der gestört werden möchte.
Vypadáte jako rozumný člověk.
Sie scheinen vernünftig zu sein.

Výsledek: 254, Čas: 0.1079

Viz také


vypadáte dobře
sie sehen gut aus
vypadáte skvěle
du siehst toll aus sie sehen gut aus sie sehen großartig aus
vypadáte trochu
sie sehen ein wenig sie wirken etwas sie scheinen etwas

"Vypadáte jako" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc