VYPOŘÁDAT DO NĚMČINY

Překlad Vypořádat do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 268, Čas: 0.157

Příklady použití Vypořádat ve větě a jejich překlady

Umgehen ( zacházet , obejít , umíš )
Stále ještě se jedná o obtížnou situaci my se musíme vypořádat s jejími důsledky.
Es ist noch immer eine schwierige Situation, und wir müssen mit den Folgen umgehen.
Snažil jsem se s nimi vypořádat mírumilovně.
Ich wollte friedlich mit ihnen umgehen.
Kümmern ( postarat , zajímat , vypořádat )
Musíme se vypořádat se sladem zjistit jaký bude jeho další krok.
Wir müssen uns um Slade kümmern, herausfinden, was sein nächster Zug ist.
Musím se vypořádat s damonem.
Ich muss mich um Damon kümmern.
Befassen ( zabývat , předložit , vypořádat )
To je něco s čím se budeme muset vypořádat zítra.
Damit müssen wir uns morgen befassen.
Bůh se bude muset vypořádat s námi oběma že ano.
Gott muss sich also mit uns beiden befassen, oder?
Ještě nikdy se nemusela vypořádat s úmrtím.
Sie musste sich bisher noch nie mit dem Tod auseinandersetzen.
Ale musím se s ní vypořádat.
Aber ich muss mich mit ihr auseinandersetzen.
S těmito mimořádnými humanitárními situacemi přistěhovalectvím se nemohou vypořádat samy.
Sie können diese humanitären Not- und Einwanderungsverhältnisse nicht alleine bewältigen.
Člověk se s něčím takovým musí umět vypořádat.
Schließlich muss man es bewältigen können.
Je to něco s čím se musí tvůj otec vypořádat.
Das ist etwas, mit dem Ihr Dad klarkommen muss.
Náš národ má také odkaz zla s nímž se musí vypořádat.
Auch unsere Nation muss mit dem Erbe des Bösen klarkommen.
Jiné příklady vět
Nevím jak se mám vypořádat s tím co cítím.
Und ich weiß nicht, wie ich mit diesem Gefühl umgehen soll.
Je stále víc víc jasnější že se s miguelem budu muset vypořádat.
Es wird immer klarer, dass ich mich um Miguel kümmern muss.
Měl bych se s vámi vypořádat drsně.
Dann sollten wir grob mit Euch umgehen.
Moje matka já jsme se naneštěstí museli vypořádat s mnoha ztrátami.
Meine Mutter und ich mussten auch mit vielen Verlusten umgehen. Bedauerlicherweise.
Dřív nebo později se s tou lidskou štěnicí budete muset vypořádat.
Früher oder später, musst du dich mit diesem menschlichen LoJack befassen.
Je tady ještě pár věcí se kterými se musíme první vypořádat.
Wir müssen uns nur zuerst noch um einige Dinge kümmern.
Proboha živého teď se musím vypořádat s dávno ztracenou sestrou.
Um Gottes willen, jetzt muss ich mich auch noch mit der ewig verschollenen Schwester befassen?
Musíš se s tím vypořádat seržante.
Da müssen Sie sich selbst drum kümmern, Sergeant.
Druhým faktorem je že se musíme také vypořádat s problémem řeckého dluhu.
Zweitens müssen wir uns auch mit dem Schuldenproblem der Griechen auseinandersetzen.
Jenom se snažím vypořádat s tou situací.
Ich versuche nur mit der Situation umzugehen.
Musíme se zase vypořádat s cat adamsovou.
Wir müssen uns wieder mit Cat Adams befassen?
Jen se musím vypořádat s mimozemšťanem na svobodě.
Ich muss mich nur noch, um einen Alien-Gefangen kümmern, der entkommen ist.
Teď se budou muset vypořádat s tebou.
Jetzt müssen sie sich jedenfalls mit dir auseinandersetzen.
Musím se teď hned s něčím vypořádat.
Ich muss mich um eine wichtige Sache kümmern.
Gregor musí se s tím vypořádat sám.
Gregor muss doch selber befassen.
Jenom se tu snažím vypořádat s obvyklou neschopností.
Ich versuche nur mit der Inkompetenz hier klarzukommen.
Musíte najít způsob jak se s tím co se vám stalo vypořádat.
Sie müssen einen Weg finden, um damit umzugehen, was Ihnen passiert ist.
Karen všichni se snaží vypořádat s těžkou situací.
Karen, jeder versucht, mit einer sehr schwierigen Situation klarzukommen.

Výsledek: 268, Čas: 0.157

Viz také


kterými se musíme vypořádat
denen man sich stellen muss den griff bekommen müssen
musíme se s tím vypořádat
wir müssen uns damit befassen wir müssen uns darum kümmern müssen wir irgendwie damit zurechtkommen wir müssen damit umgehen wir müssen uns dem stellen

"Vypořádat" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc