VZBUDIT DO NĚMČINY

Překlad Vzbudit do Němčiny

Výsledek: 252, Čas: 0.1016

Příklady použití Vzbudit ve větě a jejich překlady

Wecken ( vzbudit , probudit , vzbuďte )
Mohla bys vzbudit něco nebezpečného.
Sonst wecken wir vielleicht etwas Gefährliches.
Tak ji pojďme vzbudit.
Dann wecken wir sie auf.
Aufwachen ( probudit , vstávej , vstávat )
Ale někdy se tvoje mysl může vzbudit dřív než tvoje tělo.
Aber manchmal kann dein Geist aufwachen, bevor dein Körper es tut.
Vašek se může vzbudit.
Vasek kann gleich aufwachen!
Jiné příklady vět
Nechtěl jsem tě vzbudit.
Ich wollte dich nicht wecken.
Museli jsme to vzbudit když jsme se tu šťourali tím žezlem.
Wir müssen es geweckt haben, als wir mit dem Zepter rumstocherten.
Mám tě vzbudit.
Soll ich dich wecken.
Radši by ses měl vzbudit.
Ich glaube wirklich du solltest aufwachen.
Musíte vzbudit tisícletého draka dřív než bude příliš pozdě.
Der tausendjährige Drachenkönig muss geweckt werden.
Už bych se chtěl vzbudit začít zítřejší den!
Ich kann es nicht erwarten, aufzuwachen, damit der morgige Tag anfängt.
Pro mě by se vůbec nemuseli vzbudit.
Meinetwegen brauchen sie nie aufzuwachen.
Nevíte co udělali posledně. nechali mně vzbudit někým jiným.
Gestern hat mich jemand anderes geweckt.
Nechtěl jsem vás vzbudit.
Ich wollte dich nicht wecken.
Nevím kde to jsem ale chci se hned vzbudit.
Weiß nicht, was das für ein dummer Streich sein soll, aber ich will aufwachen! Jetzt!
Teď už se ale opravdu musím vzbudit.
Aber ich muss jetzt aufwachen.
Možná bys ho měl vzbudit.
Vielleicht solltest du ihn wecken.
Někdo kdo usnul s holobandem teď se nemůže vzbudit.
Jemand, der mit seinem Holoband einschläft und nicht aufwachen kann.
Bude to jako vzbudit ho do ohně.
Es wäre, als würden wir ihn im Feuer wecken.
Musím je vzbudit.
Sie müssen aufwachen.
Vy chcete vzbudit jeho otce.
Sie wollen seinen Vater wecken.
Mohl jste vzbudit tátu.
Sie könnten Vater wecken.
Proto se musíš vzbudit.
Deshalb musst du aufwachen.
Nechceme mě vzbudit.
Wir wollen mich nicht wecken.
Ale mumie se přece už nemůžou vzbudit ne.
Aber sobald es mumifiziert wurde, konnte es nicht mehr aufwachen, oder?
Teď by se neměl vzbudit!
Er darf nicht aufwachen.
Nemohu ho vzbudit.
Ich konnte ihn nicht wecken.
Už se můžeš vzbudit.
Du kannst jetzt aufwachen.
Nechtěla jsem v tobě vzbudit ty stejné symptomy.
Ich wollte In ihnen nicht dieselben symptome wecken.
Proč riskovat smrt když se nemůžete vzbudit v novém ... útulném pěkném těle.
Wozu den Tod riskieren, wenn man auch in einem neuen Körper aufwachen kann?
Musím tě vzbudit z této noční můry.
Ich muss Euch aus diesem Alptraum wecken.

Výsledek: 252, Čas: 0.1016

"Vzbudit" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc