VZOREM DO NĚMČINY

Překlad Vzorem do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 259, Čas: 0.1097

Příklady použití Vzorem ve větě a jejich překlady

Muster ( vzor , vzorec , vzorek )
Má šedé kalhoty šedé sako zelenou kravatu s bílým vzorem.
Er trägt graue Hosen, einen grauen Blazer, eine grüne Krawatte mit weißem Muster.
Informace se musí podávat v souladu s odpovídajícím vzorem pro každé odvětví.
Die Informationen werden nach einem entsprechenden Muster für jeden Schwerpunktbereich vorgelegt.
Vorbild ( vzor , příklad , model )
Byla bys skvělým vzorem pro malou holčičku.
Du wärst so ein fantastisches Vorbild für ein kleines Mädchen.
Dalo by se říct že on je mým vzorem.
Man könnte sagen, er ist mein Vorbild.
Ein muster ( vzor , příklad , model )
Moje žena je vzorem slušného chování.
Meine Frau ist ein Muster an Anstand.
Britská vládní administrativa je vzorem loajality čestnosti výkonnosti.
Die britische Regierungsverwaltung ist ein Muster an Loyalität und Integrität. Und Effizienz!
Ein vorbild ( vzor , příklad , model )
Jste pro ně vzorem.
Sie sind ein Vorbild für sie.
Jsi pro nás všechny vzorem.
Du bist ein Vorbild für uns alle.
Dem muster ( vzor , příklad , model )
Vzorem ICCAT uvedeným v příloze XIII pro tuňáka obecného mečouna obecného tuňáka velkookého;
Für Roten Thun, Schwertfisch und Großaugenthun dem Muster der ICCAT in Anhang XIII;
Vzorem IOTC uvedeným v příloze XIV pro tuňáka velkookého.
Für Großaugenthun dem Muster der IOTC nach Anhang XIV.
Jiné příklady vět
Buněčná struktura je dalším běžným vzorem v přírodě.
Das zellenförmige Muster ist ebenfalls ein weit verbreitetes Muster in der Natur.
Se schváleným vzorem.
Einem zugelassenen Baumuster.
Byla mým vzorem.
Sie war mein Vorbild.
Jsou pro nás ostatní vzorem. opravdu.
Die beiden sind für uns alle wirklich Vorbilder.
Nemyslím si že by zrovna ona byla vhodným vzorem.
Ich denke nicht, dass sie ein gutes Vorbild ist.
Vaši žraloci jsou skvělým vzorem pro naši mládež.
Ihre Sharks sind dabei wundervolle Vorbilder für unsere Jugend!
Já george lass můžu být vzorem.
Ich, George Lass, konnte Vorbild sein.
Ty jsi opravdu mým vzorem.
Denn Sie sind mein totales Vorbild.
Takže bude mým vzorem.
Sie wird mein Vorbild.
David byl jejím vzorem.
David war ihr Vorbild.
Svatý není vzorem morálky.
Ein Heiliger ist kein moralisches Vorbild.
Jste jejich vzorem.
Sie sind ihr Vorbild.
Musí být vzorem vyrovnanosti síly.
Er muss ein Modell an Ausgewogenheit und Stärke sein.
Měl by jsi mu být vzorem.
Du solltest ein Vorbild sein.
Teď buďte vzorem mužům hrubší krve učte jak by válčit měli.
Seid nun ein Vorbild Menschen gröberen Bluts, und lehrt sie kriegen!
Tahle rodina by měla být vzorem pro nás všechny.
Diese Familie sollte für uns alle ein Vorbild sein.
Jsi... jsi nášim vzorem.
Und du... du bist ein Vorbild.
To se děje s vzorem.
Wir gehen nach dem Muster vor.
Jste vzorem čestnosti.
Sie sind ein Ausbund an Integrität.
Provedete zákrok s jiným vzorem ... paměti subjektu ano.
Sie werden eine neue Schablone seines Gedächtnisses herstellen. Selbstredend.

Výsledek: 259, Čas: 0.1097

Viz také


je vzorem
ist ein muster ist ein beispiel für er ist ein mustergültiger ist ein vorbild für ist ein musterbeispiel für

"Vzorem" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc