WELLS DO NĚMČINY

Překlad Wells do Němčiny

Výsledek: 273, Čas: 0.0689

Příklady použití Wells ve větě a jejich překlady

Wells hat
Wells mi všechno řekl než.
Wells hat mir alles erzählt, bevor er.
Wells mě taky zachránil.
Wells hat mich auch gerettet.
Der wells
Šest měsíců ve wells and kinney bylo až moc.
Sechs Monate an der Wells und Kinney waren genug.
Jo ten wells který byl ve skutečnosti thawne.
Genau, der Wells, der eigentlich Thawne war.
Jiné příklady vět
Floyd wells tři až pět let za krádež.
Floyd Wells, drei bis fünf Jahre wegen Raubüberfall.
Hannah wells tohle je pobřežní hlídka stanice 142 indická řeka.
Hannah Wells, hier Küstenwache Station 142, Indian River.
Myslíte si že barryho mámu zabil doktor wells.
Sie denken, Dr. Wells hat Barrys Mom umgebracht?
Doktor wells je skvělý člověk.
Dr. Wells ist ein großartiger Mann.
Harrison wells je dobrý člověk.
Harrison Wells ist ein guter Mensch.
Říkáte že wells ví kde stagg je.
Also sagen Sie, dass Wells weiß, wo Stagg ist?
Doktor wells není.
Dr. Wells ist nicht.
Říkáte že wells ví kde stagg je.
Sie sagen, dass Wells weiß, wo Stagg ist.
Wells jednou řekl že ode mne potřebuje větší rychlost.
Wells hat mal gesagt, dass er mehr Geschwindigkeit von mir braucht.
Doktor wells má pravdu.
Dr. Wells hat recht.
Podle vás barryho mámu zabil doktor wells.
Sie denken, Dr. Wells hat Barrys Mom getötet?
Wells je jejich šéf jejich učitel.
Wells ist ihr Chef, ihr Mentor.
Když to neuděláš dr. wells umře.
Wenn du das nicht tust, wird Dr. Wells sterben.
Barry. ne každý je harrison wells.
Barry, nicht jeder ist Harrison Wells.
Včera večer jsme dostali call from hannah wells.
Gestern Abend erhielten wir einen Mayday-Ruf von Hannah Wells.
Prvním je půvabná poppy wells.
Die Erste ist die reizende Poppy Wells.
Ale vím že má wells tajemství.
Aber ich weiß, dass Wells Geheimnisse hat.
Ne říkám že ho wells zabil.
Nein, ich sage, dass Wells ihn umgebracht hat.
Ale vím že wells má tajemství.
Aber ich weiß, dass Wells Geheimnisse hat.
Možná proto nechal wells ten urychlovač částic vybuchnout aby ses mohl stát flashem.
Vielleicht hat Wells den Teilchenbeschleuniger deswegen explodieren lassen, damit du"The Flash" werden kannst.
Wells mě připravil o mámu.
Wells hat mir meine Mutter genommen.
Wells nám neřekl všechno.
Wells hat uns nicht alles gesagt.
Wells ho před dvěma lety vyhodil.
Wells hat ihn vor zwei Jahren gefeuert.
Jsme tu kvůli rozhovoru do dalšího vydání wells journal.
Wir sind hier um Sie für ein Profil im Wells Journal im nächsten Monat zu interviewen.
Děkuji vám detektivní wells.
Danke, Detective Wills.
Zemětřesení podle všeho na západě ustalo až na wells street.
Die Zerstörung scheint sich auf den Osten zu beschränken, bis zur Wells Street.

Výsledek: 273, Čas: 0.0689

Viz také


doktor wells
doctor wells
že doktor wells
dass dr. wells

"Wells" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc