WHITNEY DO NĚMČINY

Překlad Whitney do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.0626

Příklady použití Whitney ve větě a jejich překlady

Whitney frost
Whitney střelila mou ženu.
Whitney Frost hat meine Frau angeschossen.
Whitney střelila mou ženu.
Whitney Frost schoss meine Frau nieder.
Dem whitney
Nebo na whitney tu noc v bouři ve spacáku.
Oder im Schneesturm auf dem Whitney, in einem Schlafsack?
On je ten whitney z firmystratton-whitney.
Er ist das Whitney in Stratton-Whitney.
Whitneys
Musí být whitney.
Es muss Whitneys sein.
Jsem na straně whitney.
Ich bin auf Whitneys Seite.
Jiné příklady vět
Whitney robert rory.
Whitney, Robert, Rory.
Whitney je tu tvá kámoška josie.
Whitney, ist deine Freundin Josie hier?
Jediný whitney žije tady.
Whitney ist der Einzige, der hier lebt.
Whitney frostová.
Whitney Frost?
Whitney jsi tam.
Whitney, bist du da drin?
Whitney tohle je časopis life.
Whitney, das ist das Life Magazine.
Whitney teď tu něco mám.
Whitney, ich bin hier gerade beschäftigt.
Whitney co je to.
Whitney, w-was ist das?
Whitney to není správné.
Whitney, das ist nicht richtig.
Whitney já tu nepracuji.
Whitney, ich arbeite nicht hier.
Dobrý den pane whitney.
Hallo, Mr. Whitney.
Ránko whitney.
Morgen, Whitney.
Jimmy odstřihne whitney.
Jimmy, isoliere Whitney.
To je whitney.
Das ist Whitney.
Vězeň číslo 45M242 whitney munson.
Gefangener Nummer: 45M242, Whitney Munson.
Potřebuješ mě jak whitney houston.
Du brauchst mich wie Whitney Houston.
Jdu po whitney.
Ich verfolge Whitney.
Zamýšlím dostat vzorek z whitney frostové.
Ich habe vor, diese Probe von Whitney Frost zu bekommen.
Jmenuje se whitney frostová.
Ihr Name ist Whitney Frost.
Bez dalších okolků má žena whitney frostová.
Ohne weitere Umschweife, meine Frau Whitney Frost.
Použijeme gamma dělo oddělíme whitney od nulové hmoty.
Wir nutzen die Gamma-Kanone, um Whitney Frost von der Nullmaterie zu trennen.
Whitney nám dělá starosti.
Wir sind wegen Whitney besorgt.
Nicméně jde o to pan whitney.
Aber egal, die Sache mit Mr. Whitney ist.
Moje obrazy visí ve whitney.
Dessen Werke im Whitney hingen.

Výsledek: 260, Čas: 0.0626

"Whitney" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc