WILLIAMS DO NĚMČINY

Překlad Williams do Němčiny

Výsledek: 271, Čas: 0.0605

Příklady použití Williams ve větě a jejich překlady

William
Pronásleduji vás od fort williams ve snech.
Gehe ich dir seit Fort William in deinen Träumen nach?
Aw robin williams je můj oblíbenec!
Mann, Robin William ist mein Liebling!
Jim williams
Williams někoho odprásk.
Jim Williams hat jemand erschossen.
Protože podle všech důkazů je williams nevinen.
Denn allen Indizien zufolge ist Jim Williams unschuldig.
Des williams
Už jsem říkal že jeremiah je v radě která schvaluje přihlášky na williams kam se hlásí stefanova neteř.
Aber habe ich erwähnt, dass Jeremiah im Zulassungsausschuss des Williams ist, wo sich Stefanos Nichte für das College beworben hat?
Co když doktor eggelhofer zjistí že je williams šílenej.
Und wenn dieser Dr. Eggelhofer- rausfindet, das Williams irre ist?
Jiné příklady vět
Williams se snažil prostřílet ale zablokovala se mu zbraň.
Williams wollte sich den Weg freischießen, hatte aber Ladehemmung.
Earl williams díky bohu dostal milost.
Earl Williams, Gott sei Dank, wurde begnadigt.
Smash williams prolamuje obranu!
Smash Williams... er durchbricht ein Tackle!
Já jsem agent williams tohle je agent lim.
Ich bin Agent Williams, dies ist Agent Lim.
Já nejsem penny williams.
Penny Williams bin ich nicht.
Mike williams hlavní technický inženýr.
Mike Williams, Cheftechniker.
Williams bude střílet dvě!
Williams hat zwei Freiwürfe!
Kapitán williams milej chlapík.
Captain Williams, netter Kerl.
Williams půjde ven první.
Williams kommt zuerst raus.
Williams má pravdu.
Williams hat recht.
No dave williams chtěl aby mu každý odpustil.
Ja, Dave Williams wollte, dass alle ihm vergeben.
Agent williams vyšetřoval skupiny vzbouřenců v čečensku.
Agent Williams hat eine Rebellengruppe in Tschetschenien untersucht.
Prosím. prosím řekněte mi kde je earl williams.
Bitte sagen Sie mir, wo Earl Williams ist.
Ale všichni jsme viděli co se stalo když se smash williams poranil.
Aber wir haben alle gesehen, was passiert ist, als sich Smash Williams verletzt hat.
Taky mi právě řekli že už nejsem žádný smash williams.
Mir wurde auch gerade erst gesagt, dass ich kein Smash Williams bin.
To je on v budce ve williams bay.
Er ist es, in einer Telefonzelle in Williams Bay.
Náš další mládenec je mr. peter williams.
Unser nächster Junggeselle ist Mr. Peter Williams.
To je v pořádku slečno williams.
Es ist in Ordnung, Ms. Williams.
Takže možná když susan williams.
Also, vielleicht, wenn Susan Williams.
Jsem detektiv williams lasvegaská policie.
Ich bin Detective Williams, LVPD.
Williams chce aby každý lord poslal 200 mužů.
Wilhelm fordert, dass jeder Lord ihm 200 Männer schickt.
Clay williams netají vůbec nic.
Clay Wiliams vertuscht gar nichts.
Brown williams hrozí nebezpečnou žalobou.
Brown Williamson droht mit einer Klage.
Vypadá to že skoro každý je tu williams jones nebo evans.
Fast jeder scheint ein Williams, Jones oder Evans zu sein.

Výsledek: 271, Čas: 0.0605

"Williams" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc