WILLY DO NĚMČINY

Překlad Willy do Němčiny

Výsledek: 258, Čas: 0.0594

Příklady použití Willy ve větě a jejich překlady

Willie ( willie , willy )
Hezoun willy s doprovodem právě vstupuje do domu.
Handsome Willie und Begleitung nähern sich dem Haus.
Willy! chci pravdivou píseň!
Willie, sing uns ein wahres Lied!
Jiné příklady vět
Willy merkl můj nevlastní bratr.
Willy Merkl. Mein Halbbruder.
Willy udělal chybu.
Willy hat Fehler gemacht.
Ten willy jednou uloupil poklad.
Der Einäugige Willy stahl einst einen Schatz.
Jednooký willy je někde dole.
Der Einäugige Willy ist hier unten.
Willy nevěděla jsem že jste apiarista.
Willie, ich wusste nicht, dass du mal ein Imker warst.
Willy chtěl jednu jedinou noc se sadie hillovou naší známou.
Willie wollte einen One-Night-Stand mit Sadie Hill, unserer Connection.
Willy wonka jeho čokoládovna.
Willy Wonka und die Schokoladenfabrik.
Jo willy trochu přehání.
Ja, Willy übertreibt es.
Heleme se to je školník willy ze simpsonů.
Hey. Es ist Hausmeister Willie von den Simpsons.
Willy byl mistr v šermu.
Willy war ein Fecht-Meister.
Podívejte nejsem školník willy.
Hören Sie, ich bin weder Hausmeister Willie.
Jsme tu s willy clarkem nejšťastnějším mužem v maple.
Wir sind hier mit Willy Clark, der glücklichste Kerl in Maple.
Je to dobrej kluk ten willy.
Ein guter Junge, dieser Willie.
willy williams zanechávám všechno své fantazii.
Ich, Willy Williams, überlasse alles meiner Einbildung.
Já tě mám docela ráda willy.
Ich lie mag dich, Willie.
Dean měl být willy loman.
Dean sollte Willy Loman sein!
Mně tedy ne willy.
Ich denke nicht, Willie.
Řekl princovi do očí velkej willy.
Hat er den Prinzen etwa"Big willie" genannt?
Willy brandt se přiznal k vraždě wilsona loewena.
Willy Brandt hat gestanden, die Ermordung von Wilson Loewen.
Willy brandt se přiznal k vraždě.
Willy Brandt hat den Mord gestanden.
Poslyš willy.
Hör zu, Willy.
Jednooký willy.
Der Einäugige Willy.
To je willy.
Das ist Willy.
Tohle je willy.
Das ist Willy.
Tohle je můj přítel kolega pan graeme willy.
Das ist mein Freund und Helfer Mr. Graeme Willy.
Willy gabriel mi řekl že dobře zpíváš.
Gabriel sagt, du hast eine schöne Stimme, Willy.
Vypadáš jak willy wonka.
Du siehst aus wie Willy Wonka.
Jak jde továrna na čokoládu willy wonko.
Wie geht's der Schokoladenfabrik, Willy Wonka?

Výsledek: 258, Čas: 0.0594

"Willy" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc