ZÁMĚRY DO NĚMČINY

Překlad Záměry do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 274, Čas: 0.1815

Příklady použití Záměry ve větě a jejich překlady

Ziele ( cílů , dosažení , ambice )
záměry jsou nad vaše chápání.
Meine Ziele liegen außerhalb Ihres Wissensstandes.
Jak můžeš očekávat že pochopí tvé záměry.
Woher sollen sie deine Ziele verstehen?
Intentionen
Jeho záměry byly dobré.
Seine Intentionen waren gut gemeint.
Závazky představují důležité politické záměry ale také skutečná konkrétní opatření.
Die Verpflichtungen stehen für ernsthafte politische Intentionen, aber auch für reale, konkrete Taten.
Nicméně vzájemně cítěná bolest mobilizuje zdroje záměry.
Das allgegenwärtige Leiden mobilisiert jedoch Ressourcen und Vorhaben.
Myslím že jsme odhadli záměry dominica.
Ich denke, wir hatten recht bezüglich Dominics Vorhaben.
Je mi líto jestli jsem špatně přečetl své záměry s odběrače.
Sorry, wenn ich deine Absicht beim Essen falsch verstanden habe.
Dal jste své záměry slečně sheldonové najevo sire henry.
Habt Ihr Miss Sheldon Eure Absicht kundgetan, Sir Henry?
Bůh má svý záměry.
Gott hat seinen Plan.
Chcete nyní uskutečnit své záměry.
Sie setzen ihren Plan um?
Jiné příklady vět
Nejsou to tvé záměry o co se obávám.
Nicht Deine Absichten machen mir Sorgen.
Tyto záměry jsou vymezeny v článku.
Diese Projekte sind in Artikel 4 definiert.
Ptá se komise na její záměry ohledně produkce cukru mimo kvóty.
Er fragt die Kommission nach ihren Absichten bezüglich der Zuckererzeugung außerhalb der Quoten.
Moje záměry byly čestné.
Meine Absichten waren Ehrenhaft.
Většina těch co odhalí skryté záměry si zaslouží zavržení kterého se jim dostává.
Die meisten, die geheime Pläne enthüllen, verdienen die Verdammnis, die sie erwartet.
Co tyto záměry potkalo.
Was ist mit diesen Absichten geschehen?
Japonsko korea ohlásily podobné záměry.
Japan und Korea haben ähnliche Pläne angekündigt.
Takže vám nemůžu s čistým svědomím říct že mé záměry jsou ... čestné.
Also kann ich schlecht sagen, meine Ziele seien ehrenhaft.
Tohle není místo pro normální holku s dobrými záměry.
Das ist kein Ort für ein normales Mädchen mit guten Absichten.
Lizzy prosí o odpuštění že vám své záměry neobjasnila mnohem důkladněji.
Lizzy bittet Sie um Verzeihung, dass sie Ihnen ihre Pläne nicht gründlicher erklärt hat.
Tvůj otec si nedělá moc starostí s tím zatajit své záměry.
Ihr Vater gibt sich keine große Mühe, seine Ziele zu verbergen.
Pochopte máme jen ty nejlepší záměry.
Wir verstehen. Wir haben nur die besten Absichten.
Chápeme záměry vyjádřené tímto pozměňovacím návrhem.
Wir verstehen die in diesem Änderungsantrag ausgedrückten Absichten.
Opravdu mocný bojovník se jednou pokusil ukrást zlatý nektar pro své špatné záměry.
Einst versuchte ein mächtiger Krieger, den Goldenen Nektar für seine bösen Zwecke zu stehlen.
Přepokládám že jsem si nikdy nebyla jistá jaké byly jeho záměry.
Ich glaube, ich war mir über seine Intentionen nie sicher.
Chyboval jsi to je pravda ale tvoje záměry byly čisté.
Du hast Fehler gemacht, das ist wahr, aber deine Intentionen waren rein.
Jako tvé záměry.
So wie deine Absichten.
Někoho s opravdu dobrými záměry.
Jemandem mit wirklich guten Absichten.
Sděl své záměry.
Nenne deine Absichten.
Prosím uveďte vaše označení záměry.
Bitte nennen Sie Ihre Registrierung und Ihre Absicht.

Výsledek: 274, Čas: 0.1815

Viz také


záměry které
projekte , bei denen ziele , die vorsätze , die
jsou vaše záměry
sind ihre absichten lhre absichten sind

"Záměry" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc