ZÁPACH DO NĚMČINY

Překlad Zápach do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 266, Čas: 0.061

Příklady použití Zápach ve větě a jejich překlady

Geruch ( vůně , pach , zápach )
Ten zápach co to je.
Dieser Geruch. Was ist das?
Vzhled struktura zápach působí cize.
Haptik und Geruch sind fremd.
Gestank ( zápach , smrad , pach )
Zápach je žebrákův nejsilnější bojový arzenál.
Dein Gestank ist deine mächtigste Waffe. Im Bettelgewerbe.
Neseš ve svém srdci její zápach.
Du trägst ihren Gestank in deinem Herzen.
Co je to za zápach.
Wonach riecht das hier?
Co je to za zápach.
Wonach riecht es hier?
Co je to za zápach.
Was stinkt da so?
Oh bože ten zápach.
Oh Gott, stinkt das!
Jiné příklady vět
Hrozný zápach.
Furchtbarer Geruch.
Mohl bych oznámit divný zápach.
Ich könnte einen seltsamen Geruch melden.
Každopádně byl tam takový strašný zápach vycházející z ventilace.
Egal, da war dieser furchtbare Gestank, der aus den Luftkanälen kam.
Myslím že je tu aby absorbovalo zápach.
Ich denke, dass es verteilt wurde, um Gerüche aufzunehmen.
Takový zápach.
Diesen Gestank.
Poznávám ten zápach.
Ich erkenne diesen Geruch.
No je tam takový divný zápach.
Na ja, die... riecht so komisch.
Zvláštní zápach.
Komische Gerüche.
Hej co to za zápach.
Moment mal! Wonach riecht das hier?
Ten zápach.
Und dieser Geruch.
Pozoruhodně štiplavý zápach.
Auffallend penetranter Gestank.
Oh bože ten zápach.
Oh, Gott, dieser Gestank.
To je ten prohnilý zápach selhání.
Das ist der üble Geruch des Versagens.
To je podezřelý zápach.
Meine sind verdächtige Gerüche.
Ten zápach.
Dieser Gestank.
Jo voda má divný zápach.
Ja, das Wasser hat einen seltsamen Geruch.
Jsou citliví na zápach.
Sie reagieren empfindlich auf Gerüche.
Nemůžu ten zápach.
Ich kann's nicht. Dieser Geruch.
Žádný kouř žádný zápach žádný odpad.
Kein Rauch, kein Gestank, kein Müll.
Náhlý hluk nebo silné světlo mi způsobují bolest stejně jako nepříjemný zápach.
Plötzliche Geräusche tun mir weh. sowie starkes Licht... und unangenehme Gerüche.
Plesnivý kovový zápach.
Dieser rostige, metallische Geruch.
Zápach čarodějnic.
Der Gestank einer Hexe.

Výsledek: 266, Čas: 0.061

"Zápach" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc