ZÁSAHU DO NĚMČINY

Překlad Zásahu do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 262, Čas: 0.0919

Příklady použití Zásahu ve větě a jejich překlady

Intervention ( intervence , zásah , pomoci )
Přes rostoucí podporu vojenského zásahu žádá prezident o trpělivost oznamuje jednání.
Angesichts zunehmender Unterstützung für eine militärische Intervention mahnt der Präsident zur Geduld und setzt die Verhandlungen.
Díky tomuto zásahu jsem naživu.
Durch diese Intervention... bin ich noch am Leben.
Eingreifen ( zásah , zasáhnout , zasahovat )
Bude potřeba božího zásahu aby mě porazil.
Da müsste schon Gott eingreifen, damit er mich schlägt.
Bez přímého vládního zásahu by bylo obtížné tento problém napravit.
Ohne direktes Eingreifen der Regierung ist es schwierig, das Problem zu beheben.
Chtěla bych zdůraznit význam preventivní diagnostiky včasného zásahu v počátečních fázích choroby.
Ich möchte die Bedeutung der Präventivdiagnose und der frühzeitigen Maßnahmen im Anfangsstadium der Krankheit hervorheben.
V této oblasti je zapotřebí legislativního zásahu.
In diesem Bereich sind legislative Maßnahmen erforderlich.
Ukončení zásahu.
Beendigung des Einsatzes.
Lynne bílý dům požádal o přímý přenos ze zásahu.
Lynn, Das Weiße Haus will eine Live-Schaltung des Einsatzes.
Hledaný uprchlík utekl kvůli vašemu zásahu takže si sedněte.
Ein gesuchter Flüchtling ist wegen Ihrer Einmischung entkommen, also setzen Sie sich.
Kvůli vašemu zásahu bylo zúčtování zastaveno.
Durch Ihre Einmischung wurde die Abrechnung gestoppt.
Der intervention
Po zásahu ECB byl návrh vzat zpět.
Nach der Intervention der EZB wurde der Vorschlag zurückgezogen.
Příprava zásahu.
Vorbereitung der Intervention.
Dem eingreifen
Podívejte mluvil jste o zásahu transcendentních... říkáme tomu transcendentní... faktů.
Sie sprachen von dem Eingreifen transzendenter man nennt es so.
Pouze díky zásahu dezertéra skupiny civilních rebelů. nebyly naše ztráty totální.
Nur das Eingreifen eines Deserteurs und einer Gruppe ziviler Aufständischer. verhinderte unsere totale Niederlage.
Jiné příklady vět
Jde často o následek tragédie či vnějšího zásahu.
Es wird häufig von Tragödie Zwang oder Intervention von außen erzwungen.
Je zapotřebí okamžitého zásahu.
Sofortiges Eingreifen erforderlich.
Její krev rozhodně vykazuje známky cizího zásahu na molekulární úrovni.
In ihrem Blut finden sich definitiv Spuren eines fremden Eingriffs auf zellulärer Ebene.
Loď se opět sama chránila. zabránila našemu zásahu.
Das Schiff hat sich wieder geschützt und unser Eingreifen verhindert.
Tedy nikdy bych si nepomyslel na bibliotopii bez jeho božského zásahu.
Ich meine, ich hätte nie an... Bibletopia gedacht ohne sein göttliches Eingreifen.
Slyšela si tu část o zásahu.
Haben Sie...- das mit dem Intervenieren gehört?
Po tom zásahu jsem si všiml že už ho nepil.
Nachdem ich getroffen war, sah ich, dass er keine Flasche mehr in der Hand hatte.
Pokud se tak nestane může zde být také zapotřebí právního zásahu.
Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist auch hier ein gesetzliches Einschreiten nötig.
Jeden voják zemřel na obchůzce po zásahu výbušninou.
Einer von ihnen wurde von einer Bombe getroffen, als er auf Patrouille war.
Při včerejším vojenském zásahu bylo zabito několik lidí včetně italského novináře.
Gestern hat die Armee eingegriffen und mehrere Menschen getötet, darunter einen italienischen Journalisten.
Provedení rozsah každého zásahu se posuzují z těchto hledisek.
Durchführung und Umfang sämtlicher Interventionen werden unter Beachtung der nachstehenden Grundsätze geprüft.
Organizování vhodného zásahu se zohledněním skutečných charakteristik situace;
Die Organisation geeigneter Interventionen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Merkmale der Situation;
Tempo exekucí by se zákonitě zvyšovalo nebýt vládního zásahu.
Tatsächlich würde die Rate der Zwangsversteigerungen noch zunehmen- hätte die Regierung nicht eingegriffen.
Uvědomil sis že je joan tady vytvořil sis důvod k zásahu.
Du hast erkannt, dass Joan hier war und einen Grund fabriziert, um einzugreifen.
Jak dlouho do zásahu cíle.
Wie lange, bis wir das Ziel treffen?
Potřebnost „ kolektivního včasného rozhodného “ zásahu je mimořádná.
Die Notwendigkeit einer „kollektiven, zeitnahen und entschiedenen“ Maßnahme ist überwältigend.

Výsledek: 262, Čas: 0.0919

Viz také


zásahu komise
eingreifen der kommission ein tätigwerden der kommission die intervention durch die kommission

"Zásahu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc