ZAÚTOČIT DO NĚMČINY

Překlad Zaútočit do Němčiny

Výsledek: 257, Čas: 0.0667

Příklady použití Zaútočit ve větě a jejich překlady

Angreifen ( zaútočit , napadnout , útok )
Musíme zaútočit rozdrtit je.
Wir müssen angreifen und sie vernichten.
No zaútočit sakra.
Nun, angreifen, verflucht.
Zuschlagen ( udeřit , zaútočit , praštit )
Musíme zaútočit okamžitě dokud máme navrch.
Wir müssen jetzt zuschlagen, solange wir die Oberhand haben.
Ne je naše práce hlídat druh který může kdekoliv kdykoliv zaútočit.
Nein, wir schützen uns vor einer Spezies, die überall zuschlagen kann, jeder Zeit.
Jiné příklady vět
Nemáme žádný důkaz že vaši lidé plánují zaútočit.
Wir haben keinen Beweis, dass Ihr Volk diesen Angriff plant.
Bez ariqovy armády bychom měli zaútočit jako mongolové nebo se stáhnout jako zbabělci.
Selbst ohne Ariqs Armee sollten wir angreifen wie Mongolen, oder uns als Feiglinge zurückziehen.
Měli bychom zaútočit když jsou slabí.
Wir sollten angreifen, während sie schwach sind.
Tak je říšská armáda připravena na nás zaútočit.
Deshalb ist die Kriegsmaschine des Reiches nun bereit, uns anzugreifen.
Vyjící vrahounský vlkodlak je skutečný nachystaný zaútočit.
Der Wilde Wampuswerwolf ist echt und bereit, zuzuschlagen.
Například turecko je připraveno zaútočit na kurdskou enklávu v severním iráku.
Die Türkei beispielsweise ist darauf eingestellt, die kurdische Enklave im Nordirak anzugreifen.
To je první možnost zaútočit tam.
Option eins..,. ihr könnt dort zuschlagen.
Zaútočit na sever.
Den Norden angreifen.
Můžeme zaútočit.
Können wir zuschlagen?
Jejich záměr je zaútočit.
Ihre Absicht ist, anzugreifen.
Trpěl bych klidně celý život jen abych měl šanci zaútočit.
Ich würde ein Leben lang leiden, nur um die Gelegenheit zu haben, zuzuschlagen.
Mu shun řekl že musel zaútočit.
Mu Shun sagte, er musste angreifen.
Ne musíme zaútočit.
Nein, wir müssen angreifen.
Můžeš zaútočit kdekoliv.
Eure Majestät könnte überall zuschlagen.
Bylo moudré zaútočit v noci.
Es ist klug, bei Nacht anzugreifen.
Odtud můžou zaútočit kamkoliv.
Von dort aus könnten sie überall zuschlagen.
Anduin chce zaútočit plnou silou.
Anduin meint, wir sollten mit voller Stärke angreifen.
Byli nuceni zaútočit.
War gezwungen, anzugreifen.
Zamýšlí zaútočit dnes večer.
Sie will heute Nacht zuschlagen.
Jestli je potřebujete tak plánujete na jeden z těch cílů zaútočit.
Wenn Sie diese brauchen, planen Sie, ein Ziel davon anzugreifen.
Měli bychom se obrátit zaútočit.
Wir sollten umkehren und angreifen.
Byla to chyba zaútočit na duchy ze tmy šaknare!
Es war ein Fehler, die Geister in der Dunkelheit anzugreifen, Shaknar!
Nevypadá to tak že bychom na ně mohli zaútočit první.
Es ist nicht möglich, dass wir zuerst zuschlagen, nicht wahr?
Musíme zaútočit.
Wir müssen angreifen.
Na kterou věž plánujete s volmy zaútočit.
Welchen Turm plant ihr mit den Volm anzugreifen.
Musíme zaútočit jako had rychle jistě.
Wir müssen wie die Schlange zuschlagen, schnell und sicher.

Výsledek: 257, Čas: 0.0667

Viz také


musíme zaútočit
wir müssen angreifen wir mussen angreifen müssen wir zuschlagen
můžeme zaútočit
wir können angreifen können wir zuschlagen

"Zaútočit" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc