ZAČÍT ZNOVU DO NĚMČINY

Překlad Začít Znovu do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 272, Čas: 0.1134

Příklady použití Začít Znovu ve větě a jejich překlady

Začít znovu na druhé straně.
Neu anfangen auf der B-Seite.
Chci začít znovu možná jít na vejšku.
Ich will neu anfangen. Vielleicht aufs College gehen.
Musíš začít znovu.
Du musst von vorne anfangen.
Musel jste někdy začít znovu protože vás někdo chtěl zabít.
Mussten Sie jemals von vorne anfangen, weil jemand versucht hat, Sie zu töten?
Můžete začít znovu.
Sie können neu beginnen.
Já můžu začít znovu svůj život.
Ich kann mein Leben neu beginnen.
Um můžeme začít znovu.
Kann ich noch mal anfangen?
Můžeme začít znovu.
Können wir noch mal anfangen?
Můžeme začít znovu.
Kann ich nochmal anfangen?
Můžeme začít znovu.
Können wir nochmal anfangen?
Můžeme začít znovu!
Wir können von vorn anfangen.
Můžeme začít znovu já si povedu lépe.
Wir können... von vorn anfangen. Und... ich werde mich besser verhalten.
Jiné příklady vět
Můžeme začít znovu.
Wir können neu anfangen.
Chci začít znovu pokud mě chceš.
Ich will von vorne anfangen, wenn du mich noch willst.
Můžete začít znovu.
Sie können neu anfangen.
Musím začít znovu.
Ich muss neu anfangen.
Pokaždé když JEDNOHO z vás zabijí budete muset VŠICHNI začít znovu.
Jedes Mal, wenn einer von euch getötet wird, müsst ihr alle drei von vorne anfangen.
Doufala jsem že bychom mohli začít znovu.
Ich hoffe, wir beide können neu beginnen.
Chceš začít znovu.
Willst du noch mal anfangen?
Všechny záznamy inspekční byly ztraceny město muselo začít znovu.
Alle Prüfprotokolle gingen verloren und die Stadt musste neu beginnen.
Jen říkám že bychom měli začít znovu někde jinde.
Ich meine doch nur, wir sollten woanders von vorne anfangen.
Prosím pojď se mnou můžeme začít znovu.
Bitte, komm mit, wir können neu anfangen.
Můžeme začít znovu.
Wir können noch mal anfangen.
Irzu chce terraformovat planetu začít znovu. s vybranou skupinou.
Irzu will den Planeten terraformieren und mit ein paar Auserwählten neu beginnen.
Musíme začít znovu.
Wir müssen neu anfangen.
Chci začít znovu.
Ich will nochmal anfangen!
Prosím můžeme začít znovu.
Bitte, können wir nicht von vorne anfangen?
Chci začít znovu.
Ich will von vorne beginnen.
Chci začít znovu!
Ich will neu anfangen.
Ty já... my ... museli jsme začít znovu.
Und du und ich... wir... wir mussten von vorn anfangen.

Výsledek: 272, Čas: 0.1134

Viz také


můžeme začít znovu
können wir neu anfangen können wir noch mal anfangen können wir nochmal anfangen
chci začít znovu
ich will neu anfangen ich will von vorne beginnen will einen neuanfang ich möchte neu anfangen
musíme začít znovu
wir brauchen einen neuanfang wir müssen neu anfangen wir müssen noch mal anfangen wir müssen neu starten
kde začít
wo ich anfangen wo ich beginnen wo fangen wir an
začít s
beginnen wir mit damit beginnen damit anfangen fangen wir mit
to znovu
es wieder es nochmal es noch mal
znovu vidět
wiedersehen wieder sehen
zkusit znovu
noch mal versuchen nochmal versuchen noch mal probieren noch einmal versuchen

S Synonyma "začít znovu"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc