ZAČNEŠ DO NĚMČINY

Překlad Začneš do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 273, Čas: 0.0916

du anfängst (33) du fängst an (10) du beginnst (12) wirst (7) dann (5) du loslegst (3)

Příklady použití Začneš ve větě a jejich překlady

Du anfängst
Až se začneš chovat jako dospělá.
Wenn du anfängst, dich wie eine Erwachsene zu verhalten.
Když začneš takhle jíst tak se něco děje.
Wenn du anfängst, so zu essen, stimmt etwas nicht.
Najednou jí začneš svlíkat.
Du fängst an, sie auszuziehen.
Začneš správně jíst začneš cvičit.
Du fängst an, dich vernünftig zu ernähren, zu trainieren.
Du beginnst
Začneš smrdet prdět.
Du beginnst zu stinken und zu furzen.
Začneš ty.
Du beginnst. Ja.
Pokud se zastavíš začneš za sebou nechávat kousky sebe.
Wenn du anhältst, wirst du Teile von dir zurücklassen.
Začneš se ovládat.
Wirst du dich beruhigen?
Co když začneš přitahovat mužské démony.
Und wenn dann männliche Dämonen auf dich abfahren?
Možná začneš brzo zvracet nebudeš mít tolik keců co.
Hoffentlich kotzt du bald, dann redest du nicht mehr so viel.
Jiné příklady vět
Když začneš řvát falšujou zvuk.
Und wenn du anfängst zu schreien, dann verzerren die alles.
Začneš z toho vinit svého manžela.
Du fängst an, es auf deinen Mann zu schieben.
Když začneš pochybovat o pravdě.
Wenn du anfängst, die Wahrheit anzuzweifeln.
Začneš novej život nikdy se nevrátíš.
Du beginnst ein neues Leben und kommst nie mehr zurück.
Začneš vidět věci lidi.
Du fängst an, Dinge und Menschen zu sehen.
Pokud začneš něco cítit.
Wenn du anfängst, irgendwas zu spüren.
Než začneš udělám ti něco k jídlu.
Ich mach dir etwas zu essen, bevor du loslegst.
začneš cítit svá vlastní slova začni je psát.
Wenn du beginnst, deine eigenen Worte zu fühlen, dann tippe die.
Jestli mi začneš pomáhat já si na tu pomoc zvyknu.
Wenn du anfängst, mir zu helfen, und ich mich an diese Hilfe gewöhne.
Představovat si sněhové vločky začneš počítat ty malé maličké sněhové vločky.
Du stellst dir Schneeflocken vor. Und du fängst an, die kleinen, winzigen Flocken zu zählen.
Teď začneš pracovat pro nás.
Ab jetzt wirst du für uns arbeiten.
Ale jestli začneš brát životní rady od auta.
Aber wenn du anfängst, Lebensratschläge von einem Auto zu nehmen.
Dobrá začneš v pondělí něco ti najdeme.
Na gut, komm am Montag, dann finden wir schon was für dich.
Za jak dlouho začneš zase brát.
Und wie bald wirst du wieder Drogen nehmen?
Začneš žít se stejnou nevědomostí jako ti velmi mladí.
Du fängst an, mit der gleichen Ignoranz zu leben, wie die Jugend heutzutage.
Pokud začneš rozsvěcovat svíčky zpívat work bitch zasáhnu.
Wenn du beginnst, Kerzen anzuzünden und Work Bitch abzuspielen, gehe ich dazwischen.
Když ji přestaneš cítít začneš jí používat.
Wenn du einfach aufhörst, ihn zu fühlen,- dann wird er zum Freund.
Než začneš ječet.
Bevor du anfängst zu schreien.
Začneš dělat hloupé věci.
Du fängst an, bescheurte Dinge zu tun.
Jenom... nezapomeň než začneš uvést své jméno datum.
Und... denk daran, deinen Namen und das Datum zu sagen, bevor du beginnst.

Výsledek: 273, Čas: 0.0916

S Synonyma "začneš"


"Začneš" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc