ZACH DO NĚMČINY

Překlad Zach do Němčiny

Výsledek: 271, Čas: 0.0634

Příklady použití Zach ve větě a jejich překlady

Zack ( zack , zacku , zacka )
Když jde zach tak jdu taky.
Wenn Zack geht, gehe ich auch.
Přestaň mluvit s federály nebo skončíš jako zach.
Hör auf, mit dem FBI zu reden oder du endest wie Zack.
Jiné příklady vět
Zach je můj strýc.
Zach ist mein Onkel.
Natěstí zach brian jsou ... no prostě zach brian.
Schon ok. Ein Glück, Zack und Brian sind, tja, Zack und Brian.
Zach se vrátil.
Zach kam nach Hause.
Ty jsi zach že.
Du bist Zach, richtig?
Náš zach young.
Unser Zach Young?
Jeremy nemůžeš mi říct zach salvatore je tvůj otec.
Jeremy, du kannst nicht einfach sagen,"zack salvatore war ein Dad.
Takže zach young je ve vatě jo.
Also Zach Young ist stinkreich, hah?
Zach si může dovolit skvělého právníka.
Zach kann sich einen guten Anwalt leisten.
Ne zach.
Zach nicht?
Zach není cvok.
Zach ist kein Irrer.
Zach zmizel ze silvercrestu.
Zach ist aus Silvercrest verschwunden.
Zach braff.
Zach Braff?
Malý zach young.
Der kleine Zach Young?
Zach mi řekl že ho potkal v kanceláři.
Zach sagt, dass er ihn im Büro getroffen hat.
Jmenuji se zach.
Ich heiße Zach.
Jmenuje se zach young.
Sein Name ist Zach Young.
Ne zach ne.
Nein, Zach nicht.
Hele to jsem já zach.
Ich bin es. Zach.
Ahoj masone tady zach.
Hey, Mason, hier ist Zach.
Ahoj tati tady zach.
Hey, Dad, hier ist Zach.
Támhle spí zach s brianem.
Da drüben schlafen Zach und Brian.
Zach to má v záznamu.
Es ist auf Zachs Aufnahme.
Ty zach musíte zmizet.
Sie und Zach müssen verschwinden.
Zach se vrátil!
Zach ist wieder da.
Možná to byl zach galifianakis.
Vielleicht war es Zach Galifianakis.
Zach já jsme spolu měsíce nemluvili.
Zach und ich haben seit Monaten nicht mehr miteinander geredet.
Dům ve kterém vyrostli zach grace.
Das Haus in dem Zach und Grace aufgewachsen sind.

Výsledek: 271, Čas: 0.0634

"Zach" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc