ZAPLATILI DO NĚMČINY

Překlad Zaplatili do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.0988

Příklady použití Zaplatili ve větě a jejich překlady

Rusové jim dobře zaplatili aby lovili lidi jak zvířata.
Die Russen bezahlen sie sehr großzügig, um Menschen wie Tiere zu jagen.
Oni ti zaplatili jen 20 zlaťáků abys jim ho donesl zpět.
Sie bezahlen nur 20 Goldstücke, damit du es ihnen zurück bringst?
Bezahlten ( placenou , platili , placeného )
Turci mi zaplatili zlatým pokladem.
Die Türken bezahlten mich in Goldschätzen.
Afghánci mu zaplatili aby propašoval heroin přes černé moře.
Afghanen bezahlten ihn, damit er Heroin übers Schwarze Meer schmuggelt.
Geld ( peníze , prachy , hotovost )
Zaplatili mi za vybavení. nic víc.
Sie gaben mir Geld für meine Maschinen, mehr nicht.
Požaduje aby jsme zaplatili ale my nemluvíme anglicky.
Dann will er sein Geld, aber wir verstehen kein Englisch.
Haben ( jsme , mají , )
Naši bratři zaplatili za své hříchy.
Unsere Brüder haben für ihre schwere Schuld gebüßt.
Ostatní průmyslníci zaplatili svůj podíl.
Alle anderen industriellen haben ihren Teil.
Jiné příklady vět
Zaplatili jsme jim aby odešli.
Wie haben sie bezahlt, damit sie verschwinden.
Zaplatili jsme mu aby tu byl teď.
Er wird bezahlt, JETZT hier zu sein.
Dutch zaplatili jsme jí celý den.
Dutch, wir haben sie für den Tag bezahlt.
Zaplatili tu nejvyšší cenu.
Sie bezahlten den höchsten Preis.
Zaplatili jste za tohle v hotovosti že jo.
Das hast du bar bezahlt, oder?
Rádi jsme ji zaplatili.
Wir haben gerne bezahlt.
No ty jsi byl policajt oni mi zaplatili abych tě poslouchal.
Du warst der Polizei Commissioner, sie bezahlten mich, damit ich dir zuhöre.
Už vám zaplatili.
Haben Sie Ihr geld?
Za vaši svobodu jsme zaplatili příliš draze.
Ihre Freiheit wurde zu teuer bezahlt. Zao.
Nemůže vozit lidi bez toho aby mu zaplatili.
Man kann nicht einfach Leute fahren, ohne Geld von ihnen zu nehmen.
Ať ti zaplatili cokoli dám dvakrát tolik.
Was die auch bezahlen, ich verdopple es.
Vsadím se že by za ně zaplatili.
Die würden dir dafür Geld geben.
Jsem si jistá že vám za ten spis hezky zaplatili.
Und dafür wurden Sie bestimmt gut bezahlt.
Vloni vám zaplatili víc než 200 000.
Die haben Ihnen im letzten Jahr über $200.000 bezahlt.
Jsou tací kteří by hodně zaplatili za to co mé oči spatřily.
Manche würden viel bezahlen für das, was meine Augen sahen.
Doufám že jste všichni zaplatili vstupné.
Ich hoffe, Sie haben alle Eintritt bezahlt.
Zaplatili mi let budu jim hlídat děti.
Die bezahlen mir den Flug, ich babysitte ihre Kinder.
Už jste mi zaplatili.
Ich wurde schon bezahlt.
Chci aby za všechno zaplatili.
Ich will, dass sie bezahlen und zwar für alles.
Co kdybychom ti zaplatili.
Und wenn wir Sie bezahlen?
Zaplatili mi za to abych to udělal.
Ich wurde dafür bezahlt.
Postarám se aby jediové zaplatili za svou aroganci.
Ich sorge dafür, dass die Jedi für ihre Arroganz bezahlen.

Výsledek: 259, Čas: 0.0988

Viz také


draze zaplatili
bezahlten teuer dafür preis dafür zahlen sie teuer bezahlen
zaplatili dluhy
schulden zu bezahlen für die rückzahlung der schulden schulden abbezahlt
za to zaplatili
dafür bezahlen sie bezahlen sie dafür büßen sie dafür zahlen
kolik ti zaplatili
wie viel zahlen sie wie viel zahlten sie dafür wieviel haben sie gezahlt

"Zaplatili" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc