ZASTŘEL DO NĚMČINY

Překlad Zastřel do Němčiny

Výsledek: 269, Čas: 0.0974

Příklady použití Zastřel ve větě a jejich překlady

Erschieß ( zastřel , sejmi , odpráskni )
No tak mě zastřel honil jsem si ho.
Na gut, erschieß mich. Ich habe mir einen runtergeholt.
Zastřel ho jo!
Erschieß ihn, Jo!
Erschießen ( zastřelit , zabít , střílet )
Zastřel ho!
Erschießen Sie ihn!
Zastřel ji.
Erschießen Sie sie.
Töte ( zabiju , zabij , zab )
Klidně ho zastřel jestli chceš.
Töte ihn, wenn du willst.
Zastřel ho já tady pořád budu.
Töte ihn, ich bin noch da.
Knall ( ránu , výbuch , zabiju )
Zastřel toho čokla.
Knall den Köter ab.
Klidně mě zastřel.
Knall mich ruhig ab.
Jiné příklady vět
Hned ho zastřel.
Erschieß ihn sofort.
Zastřel mě ty parchante!
Erschießen Sie mich, Sie Scheisskerl.
Zastřel mě tou zbraní.
Erschieß mich mit dieser Waffe.
Zastřel starostu nebo já zastřelím tabithu.
Knall den Bürgermeister ab, oder ich knall Tabitha ab.
Na tom nesejde. prostě to zastřel.
Das spielt keine Rolle, töte es einfach.
Zastřel už tu mrchu.
Erschießt diese Nutte endlich.
Zastřel toho zkurvence.
Erschieß den Wichser!
Zastřel ho když budeš muset.
Erschießen Sie ihn, wenn nötig.
Zastřel mě vrhneš vědu o 50 let zpět.
Wenn du mich erschießt, wirfst du die Wissenschaft um 50 Jahre zurück.
Támhle je nepřítel tak ho zastřel.
Da ist der Feind, töte ihn.
Zastřel ho!
Erschieße ihn!
Zastřel ho ryane.
Erschieß ihn, Ryan.
Zastřel ho chucku.
Erschießen Sie ihn, Chuck.
Vypadni kurva z mýho auta! tak dělej! zastřel mě!
Anthony Ich knall dich ab, wenn du nicht aussteigst!
Tak mě zastřel. staneš se zrádcem.
Wenn du mich erschießt, wirst du als Verräter dastehen.
Zastřel roostera jdi do seníku zacpi si nos jdeme na to.
Erschieße Rooster, geh auf den Heuboden, halte die Nase zu und wir legen los.
Zastřel ho než mu dojde co říkám.
Erschieß ihn, bevor er kapiert, was ich sage.
Zastřel ho hned teď.
Erschießen Sie ihn, jetzt!
Prostě mě zastřel.
Erschießen Sie mich einfach.
Tak už mě zastřel.
Erschieß mich endlich!
Zastřel to!
Erschießt es!
Zastřel mě ona zemře.
Erschieße mich, sie stirbt.

Výsledek: 269, Čas: 0.0974

Viz také


zastřel to
schieß doch schießen sie schieß es ab erschießt es erschieß ihn
tak mě zastřel
dann erschieß mich erschieß ich dich also , warum schießt du nicht schieß doch

"Zastřel" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc