ZASTŘELÍ DO NĚMČINY

Překlad Zastřelí do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 256, Čas: 0.1718

Příklady použití Zastřelí ve větě a jejich překlady

Erschießen ( zastřelit , zabít , střílet )
Až přijedou rusové zastřelí ho jako psa.
Wenn die Russen kommen, erschießen sie ihn wie einen Hund.
Někoho zastřelí to já nechci.
Die erschießen einen, und das will ich nicht.
Tötet ( zabije , zabíjí , zabíjet )
Proč milenka zastřelí manželku.
Warum tötet die Geliebte die Ehefrau?
Ze vzduch zastřelí celou smečku ušetří jenom jidášského vlka.
Tötet das ganze Rudel aus der Luft, und verschont nur den Judas Wolf.
Werden ( být , stát , dojít )
Touhle puškou tví synové zastřelí spousty šakalů.
Mit diesem Gewehr werden deine Söhne viele Schakale töten.
Všechny nás zastřelí!
Werden wir nicht.
Abknallt ( zastřelí , zabije , dostal )
Jestli ho zastřelí jsme na řadě my já tu umřít nechci.
Wenn sie ihn abknallt, sind wir die Nächsten und ich werde hier nicht sterben.
Jestli ho zastřelí budeme mít všechny po sobě mozek dozorce.
Wenn sie den abknallt, werden wir mit Wachenhirn bespritzt.
Jiné příklady vět
Co když mě zastřelí nebo tak něco.
Werden sie mich erschießen oder sowas?
Chci abyste viděl kdo vás zastřelí.
Sie sollen sehen, wer Sie tötet.
Oni ji zastřelí!
Die erschießen sie!
Oni ji zastřelí!
Sie erschießen sie!
Jack ruby zastřelí oswalda.
Jack Ruby erschießt Oswald?
Než nás zastřelí někde pohřbí.
Bevor wir erschossen und irgendwo in einem Loch verscharrt werden.
Potom jack palance elishe cooka zastřelí.
Also erschießt Jack Palance Elisha Cook.
Oni tě zastřelí.
Erschießen die dich?
Takže jack palance zastřelí elijaha wooda.
Jack Palance erschießt also Elijah Wood.
Tak mě zastřelí. jako koně.
Dann erschießen sie mich wie ein Pferd.
Chci vás. za to vás zastřelí.
Dafür werden Sie erschossen!
Když mě tu pan johnny načapá rovnou mě zastřelí na této nenavoskované podlaze.
Wenn Mr. Johnny mich erwischt, erschießt er mich, hier auf dem Linoleumboden.
Víš přijde den kdy při pokusu o útěk zastřelí tebe dorgane.
Wissen Sie, eines Tages werden Sie bei einem Fluchtversuch erschossen, Dorgan.
Frickové je zastřelí.
Die Krauts erschießen sie!
Ale je tam moc vojáků jestli pojedu blíže zastřelí mě.
Aber da ist zuviel Miliz. Fahre ich näher ran, erschießen die mich.
Jakmile se objevíme uvnitř odhalí nás zastřelí.
Sobald wir drinnen jemandem nahe kommen, werden wir erschossen.
Někdo vás zastřelí.
Jemand erschießt Sie.
Nejspíš tě zastřelí.
Sie werden dich wohl erschießen.
Někdo zastřelí kuchaře pak vyjme střelu.
Jemand erschießt den Koch, gräbt dann die Kugel aus.
Někoho zastřelí já to chci vidět.
Ich will sehen, wie jemand erschossen wird.
Ne když mě dřív zastřelí.
Nicht, wenn er mich zuerst erschießt.
Takhle tě leda zastřelí.
In denen wirst du noch erschossen.

Výsledek: 256, Čas: 0.1718

Viz také


zastřelí
wirst du erschossen die erschießen dich

"Zastřelí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc