ZATRACENOU DO NĚMČINY

Překlad Zatracenou do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 272, Čas: 0.1361

Příklady použití Zatracenou ve větě a jejich překlady

Verdammte ( zatracený , kurva , zasraný )
Je jedinou zatracenou osobou na tomhle světě o kterou se staráš.
Sie ist die einzige, verdammte Person auf dieser Welt, die dich interessiert.
Udržuj tuhle zatracenou bariéru dokud se nevrátím.
Halt diese verdammte Barriere oben, bis ich zurück bin.
Verdammten ( zatracený , zasraný , kurva )
Otevři tu zatracenou klec!
Öffne den verdammten Käfig!
Jdu vyhrát tu zatracenou válku.
Müssen den verdammten Krieg gewinnen.
Gottverdammte ( zatracený , zatracenou , sakra )
To je touhle zatracenou severskou vodou.
Dieses gottverdammte nordische Wasser.
Poručíku konejte svou zatracenou povinnost zatkněte tu zatracenou ženskou.
Lieutenant, tun Sie Ihre gottverdammte Pflicht und nehmen Sie diese verdammte Frau fest.
Tu zatracenou zeď odpálili c-čtverkou.
Die verfluchte Wand wurde mit C4 gesprengt.
Sundej mi tu zatracenou věc.
Nimm das verfluchte Ding ab.
Jestli chcete tu zatracenou sedačku sama pro sebe tak si poslužte!
Wenn Sie den ganzen blöden Sitz für sich wollen, bitte sehr.
Zavři tu zatracenou pusu doris.
Aber... Halt deinen blöden Mund.
Jiné příklady vět
Tuhle zatracenou školu. je to strašný místo.
Diese verdammte Schule ist ein schrecklicher Ort.
Dělej svojí zatracenou práci namísto otravování lidí!
Mach deine verdammte Arbeit, anstatt Leute umzuschubsen.
Mou zatracenou zradu.
Meines verdammten Verrats?
Já jsem nezačal tuhle zatracenou válku.
Ich habe diesen verdammten Krieg nicht angefangen.
Kradou naši zatracenou penzi!
Die stehlen uns unsere gottverdammte Rente!
Zařiď tu zatracenou schůzku.
Arrangiere das verdammte Treffen.
Zavři tu zatracenou hubu.
Halt deine verdammte Klappe.
Podej mi tu zatracenou ruku!
Gib mir verdammt noch mal deine Hand!
Vypněte tu zatracenou věc.
Schaltet dieses verfluchte Ding aus.
Dokonči tu zatracenou větu allane.
Beende den verdammten Satz Allan.
Prostě dělej svoji zatracenou práci.
Mache einfach deine gottverdammte Arbeit.
Jste to jen vy se svou zatracenou zbraní!
Sie mit Ihrer blöden Kanone.
Otevřete tu zatracenou bránu!
Öffnet das verfluchte Tor!
To máš zatracenou pravdu holka.
Da hast du verdammt Recht, Girly.
Dej mi moji zatracenou botu.
Gib mir meine verdammten Schuhe.
Nepoužívám žádnou zatracenou fólii.
Ich benutze keine verdammte Folie.
Pro si myslíš že kopu tuhle zatracenou díru?
Was denkst du, warum ich dieses gottverdammte Loch grabe?
Drž tu zatracenou hubu!
Halt dein verdammtes Maul!
Mám pocit že ztrácím kontrolu nad celou svou zatracenou administrativou.
Manchmal denke ich, ich verliere die Kontrolle über meine eigene, gottverdammte Regierung.
Ale já napsal tu zatracenou knihu.
Ich schrieb das verfluchte Buch.

Výsledek: 272, Čas: 0.1361

Viz také


tu zatracenou věc
das verdammte ding mit dem verdammten ding wir das scheißding
tu zatracenou zbraň
verdammte waffe ja die blöde waffe blöde knarre verdammte kanone
tu zatracenou knihu
das verdammte buch verfluchte buch dieses gottverdammte buch

"Zatracenou" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc