ZMÍNILA DO NĚMČINY

Překlad Zmínila do Němčiny

Výsledek: 252, Čas: 0.0893

Příklady použití Zmínila ve větě a jejich překlady

Když jste zmínila svého otce ukážu vám tohle.
Da Sie eben Ihren Vater erwähnen, ich zeig es Ihnen.
Také bych ráda zmínila že se chystáme zajistit zvláštní linii finančních prostředků.
Ich möchte ebenfalls erwähnen, dass wir eine spezielle Finanzierungslinie reservieren werden.
Ansprechen ( odpověď , zmínit , odezva )
Než skončím ještě bych ráda zmínila jiný bod který považuji za důležitý.
Abschließend möchte ich einen weiteren Punkt ansprechen, der meines Erachtens von Bedeutung ist.
Ráda bych se zmínila o jednom případu týkajícím se základních práv.
Ich möchte einen Fall ansprechen, in dem es um die Grundrechte geht.
Sagte ( řekl , říkal , tvrdí )
Chůva zmínila cage.
Das Kindermädchen sagte Cage?
Zmínila jsem peníze.
Sagte ich was von Geld?
Hat ( , je , )
Zmínila druhá olivie ten stroj ve svých souborech.
Hat die andere Olivia die Maschine in ihren Aufzeichnungen erwähnt?
Zmínila tvoje sestra někdy něco o farmě.
Hat dir deine Schwester je etwas über"Die Farm" gesagt?
Jiné příklady vět
Ano několikrát ho zmínila.
Sie erwähnte in ein paar Mal, ja.
Než karen zemřela zmínila že jste byl do toho programu zapojen.
Bevor sie starb, erwähnte Karen, dass Sie an dem Programm beteiligt waren.
Paní komisařka zmínila lepší vzdělávání investice do lidí.
Die Frau Kommissarin erwähnte bessere Ausbildung und Investitionen in Menschen.
Když meg zmínila svědky v tom obleku.
Als Meg sagte, die Trauzeugen kommen in Seersucker.
Tvoje matka to kdysi zmínila.
Deine Mutter erwähnte das mal.
Zmínila se někdy vaše dcera o někom kdo dělá něco neobvyklého.
Hat Ihre Tochter jemals erwähnt, dass sich jemand ungewöhnlich verhalten hat?
Paní předsedající ráda bych se zmínila o příbuzném tématu.
Frau Präsidentin, ich möchte ein damit in Verbindung stehendes Thema ansprechen.
Zmínila někdy doktorka naylorová jméno morland holmes.
Erwähnte Dr. Naylor jemals den Namen Morland Holmes?
Vaše dcera se již zmínila.
Cecile hat mich schon eingeladen.
Ráda bych zmínila dvě otázky.
Ich möchte nur zwei Angelegenheiten ansprechen.
Několikrát ho zmínila.
Sie erwähnt ihn.
Paní poslankyně griesbecková zmínila slíbené vyhodnocení.
Frau Griesbeck erwähnte die Prüfung.
Má kolegyně již zmínila že velice důležité budou otázky GLS.
Mein Kollege hat bereits erwähnt, dass auch der GLS äußerst wichtig sein wird.
Existuje ale velmi složitý problém který jsem již zmínila.
Dabei gibt es jedoch ein sehr kompliziertes Problem, das von mir bereits angesprochen worden ist.
Ještě bych ráda zmínila další dvě otázky.
Ich möchte zwei weitere Themen ansprechen.
Zmínila před vámi někdy kendall dealera drog jménem felix bana.
Hat Kendall Ihnen gegenüber je einen Drogendealer namens Felix Bana erwähnt?
Paní regnerová tento bod rovněž zmínila.
Frau Regner erwähnte diesen Punkt ebenfalls.
Zmínila rodina nějakou hrozbu ohledně ženicha ani slovo.
Hat die Familie etwas über eine Bedrohung des Bräutigams gesagt?
Také jste to již dříve zmínila.
Sie haben das vorhin auch angesprochen.
Jo clare to zmínila ale já sem o něm nikdy neslyšela.
Clare hat es erwähnt, aber ich hab nie was von ihm gehört.
Paní komisařka zmínila že budou muset platit.
Die Kommissarin erwähnte, dass sie bezahlen müssen.
Ráda bych jen zmínila že už jsem zde pracovala.
Danke, ich wollte nur noch erwähnen, dass ich bereits hier gearbeitet habe.

Výsledek: 252, Čas: 0.0893

Viz také


zmínila že
erwähnen , dass hat erwähnt , dass sie erwähnte , dass sie haben , dass sagte , dass darauf hinweisen , dass
které jsem zmínila
ich erwähnt habe einzugehen , die ich angesprochen habe

"Zmínila" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc