ZNÁMKA DO NĚMČINY

Překlad Známka do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 272, Čas: 0.1295

Příklady použití Známka ve větě a jejich překlady

Zeichen ( znamení , znak , signál )
Vynikající známka dlouhodobé paměti.
Exzellentes Zeichen des Langzeitgedächtnisses.
Žádná známka násilného vniknutí.
Kein Zeichen eines gewaltsamen Aufbruchs.
Marke ( značka , ochranné známky , odznak )
Nejcennější známka na světe. jmenuje se gazette maldave.
Das ist die wertvollste Marke der Welt, die Gazette Moldave.
Moje známka.
Meine Marke.
Anzeichen von
Nebyla to známka šílenosti ale známka zázraku.
Es war kein Anzeichen von Irrsinn, sondern eines Wunders.
Žádná známka zahojení.
Kein Anzeichen von Verknöcherung.
Digitální známka z místní pošty nechává víc stop než pony express.
Eine digitale Briefmarke von der Post hinterlässt mehr Spuren als der Pony-Express.
To je ta známka opravdu tak důležitá pro komisaře ano.
Ist diese Briefmarke wirklich so besonders?
Spur von
Po ní žádná známka.
Keine Spur von ihm.
Zatím žádná známka kradičových mužů.
Keine Spur von Kradics Lieferanten.
Špatná známka nebo bezesná noc v horším případě přezkoušení.
Eine schlechte Note oder eine schlaflose Nacht, im schlimmsten Fall ein Wiederholungstest.
Špatná známka.
Schlechte Note.
Jiné příklady vět
V tomto případě je to známka toho že funguje normálně.
In diesem Fall, ist es in Zeichen dafür dass alles normal funktioniert.
Žádná známka.
Keine Marke.
Nebyla tam žádná známka násilného vniknutí.
Es gab kein Zeichen gewaltsamen Eindringens.
Řekněme že to je moje známka.
Tun wir so, als sei dies meine Marke.
Žádná známka života.
Keine Anzeichen von Leben.
První nejhorší známka sociopatického chování.
Erstes und schlimmstes Zeichen sozioethischem Verhalten.
Byla však v jejich článcích nějaká známka standardní ekonomické analýzy outsourcingu.
Aber gab es irgendwelche Hinweise auf die Standardanalyse der Ökonomen zum Outsourcing in ihren Meldungen?
Jo ale pro mě to byla známka tvýho génia.
Ja, aber für mich war das'n zeichen für dein Genie,
Finchi nikde ani známka nebezpečí. když nepočítáme krevety.
Finch, es gibt keine Anzeichen von Gefahren hier, abgesehen von den Shrimpsbällchen.
Já přesto tvrdím že je to moje známka.
Ich bleibe dabei: Das ist meine Marke.
Známka už na něm je.
Briefmarke ist schon drauf.
Po něm ani známka světla nesvítí nic.
Keine Spur von ihm, keine Lichter an, nichts.
Po luisovi ani známka.
Kein Anzeichen von Luis.
Žádná známka.
Keine Briefmarke.
známka.
Meine hundemarke?
Tady ... švédská známka.
Hier... Schwedische Briefmarke.
Žádná známka sexuálního útoku.
Kein Anzeichen von sexuellem Missbrauch.
Nějaká známka tylera carsona.
Irgendeine Spur von Tyler Carson?

Výsledek: 272, Čas: 0.1295

Viz také


žádná známka
kein zeichen von keine anzeichen von keine spur von
známka slabosti
ein zeichen von schwäche
nějaká známka
irgendein zeichen von irgendwelche anzeichen von irgendwas von irgendeine spur von
ochranná známka zapsána
die marke eingetragen

"Známka" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc