ZNÍ DOBŘE DO NĚMČINY

Překlad Zní Dobře do Němčiny

Výsledek: 184, Čas: 0.0625

Příklady použití Zní Dobře ve větě a jejich překlady

Zní dobře švihák.
Klingt gut, Alter.
To zní dobře myslím vážně.
Das klingt gut. Ich meine, ernst.

Hört sich gut an

To zní dobře.
Oh, hört sich gut an.
To zní dobře.
Das... das hört sich gut an.

Ist gut

Rozšlápnout zní dobře !
Zerquetschen ist gut!
Čaj zní dobře.
Eistee ist gut.

Hört sich toll an

To zní dobře.
Das hört sich toll an.
To zní dobře.
Das hört sich toll an.
To zní dobře.
To zní dobře.
Das klingt toll.
To zní dobře ale mám vlastní plány.
Das klingt verlockend, aber ich habe andere Pläne.
Polévka ... polévka zní dobře.
Suppe klingt verlockend.
Jiné příklady vět
To zní dobře.
Das klingt gut.
To zní dobře.
Das klingt gut.
Hrání rolí zní dobře.
Oh, Rollenspiele hört sich gut an.
Pátek večer zní dobře.
Freitag Abend hört sich gut an.
To zní dobře.
Der ist gut.
To zní dobře.
Das klingt gut.
To zní dobře co chiefe?
Das klingt gut, was, Chief?
To zní dobře být celý den v lese.
Hört sich toll an, den ganzen Tag draußen in den Wäldern zu sein.
Jo zelenina zní dobře.
Ja, Gemüse hört sich gut an.
Nick zní dobře.
Nick ist gut.
To zní dobře.
Will77: Hört sich toll an.
To zní dobře jeffe becco.
Das klingt gut, Jeff Becca.
To zní dobře.
Das ist gut.
To zní dobře cathie.
Das klingt toll, Kathy.
Naše čerstvé členství v NATO zní dobře ale nevíme vlastně ani proč.
Unsere neue NATO-Mitgliedschaft klingt großartig, aber wir wissen wirklich nicht weshalb.
Obojí zní dobře.
Beides hört sich gut an.
To zní dobře richie.
Das klingt gut, Richie.
Můj bože to zní dobře.
Mein Gott, das klingt toll.

Výsledek: 184, Čas: 0.0625

Viz také


to zní dobře ale
klingt gut , aber klingt es richtig , aber das klingt nach spaß , aber
odpověď zní
antwort lautet antwort ist

Slovo od slova překladem


dobře
- gut okay ok in ordnung alles klar OK ja nun

Fráze v abecedním pořadí


zní dobře

"Zní dobře" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc