ZNÍT DO NĚMČINY

Překlad Znít do Němčiny

Výsledek: 265, Čas: 0.091

klingen (130) sich anhören (13) hört sich (4) klingt (41)

Příklady použití Znít ve větě a jejich překlady

Klingen ( znít , čepele , zvuk )
Nechci znít sentimentálně ale nejsou to jen účty.
Ich will nicht sentimental klingen, aber es sind nicht nur Konten.
Může to znít trošku šíleně ale co když je robin vdaná.
Das mag ein bisschen verrückt klingen, aber was wenn Robin verheiratet ist?
Sich anhören
Kdokoli zavolá může znít jako ona... ale ona to nebude.
Wer da anruft, mag sich anhören wie sie, aber es wird nicht sie sein.
Neuvědomil jsem si jak to bude znít.
Ich habe nicht gedacht, dass es sich anhören wird.
Hört sich
Může to znít trochu divně ale věřte mi.
Es hört sich etwas komisch an, aber vertraut mir.
Může to znít trochu děsivě.
Das hört sich vielleicht etwas unheimlich an.
Jiné příklady vět
Bude to znít jako výmluva ale ta věc s ninou.
Das wird wie eine Entschuldigung klingen, aber, diese Sache mit Nina?
Já já nevím jak to mělo znít.
Ich... ich weiß nicht, wie das klingen soll.
Tohle může znít hrubě ale měl byste navštívit oční!
Vielleicht klingt das unhöflich, aber du solltest mal zum Augenarzt.
Ale nechtěla jsem znít šíleně.
Aber ich wollte nicht verrückt klingen.
Možná to bude znít šíleně ale asi to musím udělat.
Ich weiß es klingt verrückt, aber ich muss das tun.
Vím že to může znít divně ale v dnešní době jsou transplantace rutinní operací.
Das hört sich vielleicht komisch an, aber heute sind Organverpflanzungen eigentlich Routine.
Jen jsem chtěla znít profesionálně.
Ich wollte bloß professionell klingen.
Asi to bude znít divně ale včera se ztratil můj děda.
Das klingt sicher merkwürdig, aber mein Großvater ist verschwunden.
Musíme znít jako newyorčani.
Wir müssen wie New Yorker klingen.
Tohle bude znít bláznivě ale nějaký chanel jsem si tu zapomněla.
Das klingt bestimmt verrückt, aber ich ließ vorhin etwas von Chanel hier liegen.
Může to znít divně ale... nikdy jsem se tak bezpečně necítila.
Auch wenn's komisch klingt, irgendwie hab ich mich noch nie sicherer gefühlt.
Nechtěla jsem znít povýšeně.
Es sollte nicht herablassend klingen.
Poslouchejte budete to znít bláznivě ale musíte udělat tohle.
Passt auf. Es klingt verrückt, aber wir machen Folgendes.
Bude to znít nechutně.
Es wird widerlich klingen.
Bude to znít šíleně.
Es würde verrückt klingen.
Může to znít divně ale musíš ty vidiny překonat.
Das klingt vielleicht seltsam, aber du musst diese Bilder verarbeiten.
Může to znít divně ale musela jsem vás navštívit.
Es klingt wohl seltsam, aber ich wollte Sie aufsuchen.
Vím že to může znít trochu.
Ich weiß, kann dies ein wenig klingen.

Výsledek: 265, Čas: 0.091

Viz také


znít jako
klingen sich wie ein anzuhören
tohle bude znít šíleně
das wird sich verrückt anhören wird sich jetzt verrückt anhören das klingt jetzt verrückt
asi to bude znít
es klingt vielleicht ich weiß , das klingt es wirkt vielleicht
bude to znít bláznivě
hört sich verrückt an wird verrückt klingen klingt albern das klingt jetzt verrückt
to bude znít šíleně ale
klingt verrückt , aber klingt schräg , aber
to bude znít divně ale
das hört sich verrückt an , aber es klingt zwar komisch , aber ein bisschen verrückt klingt , aber das wird sich merkwürdig anhören , aber
možná to bude znít divně
es klingt vielleicht seltsam kling vielleicht merkwürdig klingt vielleicht unheimlich das mag jetzt etwas verrückt klingen das mag merkwürdig klingen
tohle bude znít divně ale
klingt vielleicht seltsam , aber das klingt bestimmt seltsam , aber hört sich verrückt an , aber wird etwas seltsam klingen , aber

"Znít" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc