ZNIČÍM DO NĚMČINY

Překlad Zničím do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.0684

Příklady použití Zničím ve větě a jejich překlady

Pak zařízení zničím nikdo ho už nikdy nebude moci použít.
Und dann werde ich die Vorrichtung zerstören, damit sie nie wieder jemand benutzen kann.
Řekněte mazaritům aby vypnuli zbraně nebo zničím jejich lodě.
Die Mazariten sollen sofort ihre Waffen übergeben, oder wir zerstören ihre Schiffe.
Já vaši hru zničím.
Ich werde Ihr Stück vernichten.
Podívej se na tyhle fotografie já je pak zničím.
Schau dir diese Fotos an, dann werde ich sie vernichten.
Werde ( budu , udělám , hodlám )
zničím každé z těch jmen.
Und ich werde jeden einzelnen davon umbringen.
Stejně jako mstivý bůh zničím tuhle zemi do základů.
Wie ein rachsüchtiger Gott werde ich diese Welt dem Erdboden gleichmachen!
Jiné příklady vět
Pak zničím ji.
Und dann zerstöre ich sie.
Jinak tě ale zničím.
Anderenfalls vernichte ich dich.
Teď zničím já to tvoje.
Und jetzt zerstöre ich Ihres.
Já teď zničím všechno co kdy on stvořil!
Jetzt zerstöre ich alles, was er geschaffen hat!
zničím jeho záznam vrátím mu peníze.
Ich vernichte seine Akte und erstatte ihm sein Geld.
Zítra zničím ty rebely já.
Und morgen vernichte ich die Rebellen.
Zničím ho.
Ich zerstöre ihn.
Já tě zničím.
Ich ruiniere dich.
Ten spis zničím.
Ich vernichte ihre Akte.
Zničím tě svojí turbo rukavicí.
Ich werde Sie mit meinem Turbohandschuh besiegen.
Ano hned ho zničím. slibuju.
Ja, ich zerstöre es sofort, ich verspreche es.
Zničím tě kousek po kousku.
Ich werde euch ganz langsam quälen.
Když teď odejdu zničím ho zlomím grayerovo srdce.
Wenn ich jetzt gehe, zerstöre ich alles und breche Grayer das Herz.
Zastavte útok nebo vás zničím.
Hören Sie auf oder ich vernichte Sie.
Jakmile zničím parlament bude muset za sebe někoho nabídnout jiný kus masa.
Nachdem ich das Parlament zerstört habe, muss er einen Sündenbock anbieten.
Já vás zničím.
Ich werde dich schlagen!
Skutečný viteál jsem ukradl zničím ho jakmile budu mít příležitost.
Ich habe den echten Horkrux gestohlen und will ihn zerstören, sobald ich kann.
To já zničím olymp přesně jak říkala věštkyně.
Ich zerstöre den Olymp, genau wie das Orakel gesagt hat.
Když to uděláš zničím tu pásku.
Wenn du das machst, vernichte ich das Band.
Já ho za to zničím.
Dafür werde ich ihn vernichten.
Udělej to teď nebo zničím abydos.
Tu's, oder ich vernichte Abydos.
Nebo zničím ten obraz.
Oder ich zerstöre das Gemälde.
Co když to clary řeknu zničím tím naše přátelství.
Und wenn ich es Clary sage und es unsere Freundschaft zerstört?
Propusť mě zničím jich co nejvíc.
Lass mich frei und ich werde sie allesamt kaltmachen.

Výsledek: 257, Čas: 0.0684

Viz také


já tě zničím
ich werde dich zerstören ich werde dich vernichten ich ruiniere dich ich dich fertig
já ho zničím
ich werde ihn ruinieren ich sprenge ihn ich erledige ihn ich werde ihn vernichten ich werd ihn

"Zničím" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc