ZPĚVÁK DO NĚMČINY

Překlad Zpěvák do Němčiny

Výsledek: 252, Čas: 0.0672

Příklady použití Zpěvák ve větě a jejich překlady

Sänger ( zpěvák , zpívá , zpěvačku )
Ne já nechci být zpěvák.
Nein, ich will kein Sänger werden.
Herec zpěvák.
Schauspieler, Sänger.
Singt ( zpívá , zpívejte , zazpívá )
Nejskvělejší zpěvák!
Und singt!
Nevěděla jsem že byl charlie zpěvák.
Wusste nicht, dass Charlie singt.
Ein sänger ( zpívá , zpívejte , zazpívá )
Potřebuju být zpěvák.
Ich muss ein Sänger werden.
Louis armstrong byl zpěvák.
Louis Armstrong war ein Sänger.
Der sänger ( zpívá , zpívejte , zazpívá )
Uh zpěvák je pořád blbec.
Und der Sänger ist immer noch ein Arsch.
To je pan everett zpěvák. peggy s ním spolupracuje.
Das ist Mr. Everett, der Sänger, mit dem Peggy arbeitet.
Der leadsänger ( zpívá , zpívejte , zazpívá )
Zpěvák. kapely.
Der Leadsänger der Band.
Ano zpěvák.
Ja, der leadsänger!
Jiné příklady vět
Hej to je náš zpěvák!
He, das ist unser leadsänger!
Ale předtím jsem býval zpěvák.
Aber früher war ich Sänger.
Doufám že jsi lepší doktor než zpěvák.
Ich hoffe, du bist ein besserer Doktor als Sänger.
Chci být zpěvák.
Ich möchte Sänger werden.
Náš otec není zpěvák!
Mein Vater ist kein Sänger.
Jsem zpěvák.
Ich bin Sänger.
Ano seržante. jsem lepší mariňák než zpěvák.
Ja, Feldwebel, ich bin ein besserer Soldat als Sänger.
Ty seš ten zpěvák. bolivar.
Du bist dieser Sänger, Bolivar.
Slepý melon chitlins nejslepější zpěvák na světě.
Blind Melon Chitlins, der blindeste Sänger der Welt.
Budu zpěvák.
Ich werde Sänger.
Je zpěvák.
Er ist der Sänger.
Máme kliku že to je zpěvák.
Wir haben Glück, dass er ein Sänger ist.
Viděla jsem je na myspace jejich zpěvák je extra křupavý.
Ich war bei MySpace und der Leadsänger ist total scharf.
Ne jsem zpěvák.
Nein, ich bin ein Sänger.
Jimmyho brácha ten zpěvák.
Er ist Jimmys Bruder. Der Sänger.
Walt je výborný zpěvák.
Waltteri kann gut singen.
Jsem zpěvák.
Ich bin der Leadsänger.
Nevěděla jsem že jsi tak dobrý zpěvák.
Ich wusste nicht, dass du so gut singst.
Kámo jsi zpěvák.
Alter, du bist der Sänger.
Táta byl taky dobrý zpěvák ne.
Aber Papa hat auch ziemlich gut gesungen, oder?

Výsledek: 252, Čas: 0.0672

Viz také


nejlepší zpěvák
beste sänger allerbeste sänger
skvělý zpěvák
toller sänger ein großartiger künstler ein super sänger
jsem zpěvák
ich bin sänger ich bin der leadsänger ich bin barsänger

"Zpěvák" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc