ZPŮSOBÍ DO NĚMČINY

Překlad Způsobí do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.158

Příklady použití Způsobí ve větě a jejich překlady

Léky na hubnutí způsobí strukturální porušení dvojcípé chlopně což může vysvětlovat tachykardii.
Diätpillen verursachen strukturelle Schäden an der Mitralklappe, könnte den schnellen Herzschlag erklären.
Jestli slova způsobí uzavření možná to čísla zvrátí.
Wenn Wörter die Verriegelung verursachen, vielleicht können Zahlen es umkehren.
Wird ( bude , se stane , dojde )
To způsobí komplikace při obchodu přesunech zvířat.
Dies wird Probleme in Bezug auf den Handel mit und die Verbringung von Tieren schaffen.
Liščí démoni vám způsobí potíže můžou vás zabít.
Die Fuchs-Dämonin wird Euch Schwierigkeiten bereiten, Euch töten.
Auslöst ( způsobuje , vyvolá , způsobí )
Motýl který třese křídly způsobí hurikán na druhé straně zeměkoule.
Der Schmetterling, der mit seinen Flügeln schlägt und damit auf der anderen Seite der Welt einen Orkan auslöst.
Když se umístí na dominátory způsobí nevýslovnou agonii.
Ich produzierte ein Gerät in Serie, das bei den Dominators extreme Qualen auslöst.
Bewirkt ( dělá , způsobuje , způsobí )
Způsobí to slabou magnetickou poruchu kdykoliv budeme v pohybu.
Das bewirkt eine magnetische Störung, wenn wir uns bewegen.
Pravý pedál způsobí zrychlení zatímco levý sníží rychlost.
Das rechte Pedal bewirkt eine Beschleunigung, das linke verringert die Geschwindigkeit.
Bereiten ( připravují , připravit , připravte )
Pokud kterýkoliv z těchto účinků způsobí problémy poraďte se se svým lékařem.
Wenn irgendwelche dieser Nebenwirkungen Ihnen Probleme bereiten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
Akorát nám to způsobí problémy.
Es wird uns Probleme bereiten.
Jiné příklady vět
Krátké vystavení způsobí poškození plic vážné popáleniny.
Sogar kurzes Ausgesetztsein verursacht ernsthafte Lungenschäden und chemische Verbrennungen der Haut.
Způsobí embolii ale opravdová příčina smrti je biochemická.
Verursacht eine Embolie, aber die Todesursache ist biochemisch.
Lehkomyslné navyšování veřejných výdajů způsobí problémy bez ohledu na měnu kterou používáte.
Die nachlässige Ausweitung von Staatsausgaben führt Problemen, unabhängig von der Art der Währung.
Takže co způsobí obezitu nekrózu kůže.
Okay, was verursacht Fettleibigkeit und Hautnekrose?
To způsobí že tyto proměnné jsou podmíněně nezávislé.
Dies verursacht, dass diese beiden Variabeln bedingt unabhängig sind.
Hypertyreóza vede k nadměrné srážlivosti krve která způsobí trombózu.
Schilddrüsenüberfunktion führt zu Thromboseneigung, die zu Thrombose führt.
Způsobí že její srdce začne bít rychleji.
Wird ihr Herz zum rasen bringen.
Způsobí zdravému muži selhání plic nezanechá otisky prstů.
Verursacht Lungenversagen bei einem gesunden Mann und hinterlässt keine Fingerabdrücke.
Způsobí prudká devalvace dolaru nárůst vývozů úbytek dovozů.
Wird eine drastische Dollarabwertung zu einem Anstieg der Exporte und einem Rückgang der Importe führen?
Co způsobí enzymy v malém chlapci s již existujícím srdečním problémem bolestí pánve.
Was verursacht die Enzyme in klein Boy Georges vorhandenem Herzproblem und Beckenschmerzen?
Tato zpráva zřejmě způsobí velký šok celému hollywoody stejně jako.
Diese Nachricht wird offenbar einen großen Schock sowohl in der Hollywoodgemeinde, als auch.
Ten bodavej pocit je sedativum které způsobí dočasnou amnézii.
Dieses Kitzeln ist das Amobarbital. Es ist ein Sedativ, das anterograde Amnesie auslöst.
On otevře bránu způsobí konec světa.
Er wird das Tor öffnen... und das Ende der Welt herbeiführen.
Třepání způsobí napěnění roztoku.
Nicht schütteln Schütteln bewirkt Schaumbildung in der Raptiva-Lösung.
Takový zákryt slunce způsobí trvalou slepotu poškození popálení sítnice.
Die massive Verfinsterung der Sonne wird permanente Erblindung, Makularschäden... und thermische Netzhautverbrennungen verursachen.
Co způsobí poškození mozku krvácení z nosu zahrnuje plíce srdce ledviny?
Was verursacht Hirnschädigung und Nasenbluten und betrifft die Lungen, das Herz und die Nieren?
To způsobí konec vaší kariéry.
Das wird das Ende Ihrer Karriere bedeuten.
Budete se za něj stydět mně to způsobí bolest.
Mir aber wird dieser Ärger Schmerzen bereiten.
Co způsobí selhání plic plus předešlé pacientovy symptomy.
Was verursacht Lungenversagen und die vorherigen Symptome deines Patienten?
To způsobí velký skok ve stěhování.
Das würde einen erheblichen Migrationszuwachs bedingen.

Výsledek: 268, Čas: 0.158

"Způsobí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc