ZVĚDAVÁ DO NĚMČINY

Překlad Zvědavá do Němčiny

Výsledek: 261, Čas: 0.0866

Příklady použití Zvědavá ve větě a jejich překlady

Neugierig ( zvědavý , zajímalo , zvědavej )
Jen jsem byla zvědavá... co v tom je.
Ich war nur neugierig, was in dem Koffer war.
Jsem zvědavá jsem spisovatelka.
Ich bin neugierig, ich bin Schriftstellerin.
Gespannt ( zvědavý , zajímalo , napjatá )
Jsem zvědavá co na to řekneš.
Ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst.
Jsem zvědavá jak vypadá.
Bin gespannt, wie er aussieht.
Interessiert ( zajímá , zájem , záleží )
Myslím zvědavá na věci na berylitové snímky na budoucnost.
Damit meine ich interessiert. An Berylitwerten. An der Zukunft.
Když jsi tak zvědavá nech si udělat svoje.
Wenn es Sie so interessiert, lassen. Sie sich doch eine machen.
Fragte mich
Jen jsem byla zvědavá co ty owen.
Ich fragte mich gerade, wie es mit dir und Owen aussieht.
Ona řekla jenom tady sedím jsem zvědavá kdy něco řeknete.
Ich saß hier nur und fragte mich, wann Sie was sagen würden.
Jiné příklady vět
Byla jsem zvědavá na postavu helenky která měla údajně vycházet ze mě.
Ich war neugierig auf Hlenka, die angeblich auf mir beruhte.
Jsem zvědavá pane ingrame.
Ich bin neugierig, Mr. Ingram.
Jo jsem zvědavá jak to vyjde.
Raku-Glasur.- Bin gespannt, was daraus wird.
Jsem zvědavá.
Ich bin neugierig.
Jsem zvědavá jak se bude tvářit.
Ich bin gespannt, was sie sagt.
Jsem tolik zvědavá na tu nemocnici.
Ich bin sehr daran interessiert, das Hospital zu sehen.
Omlouvám se byla jsem jen zvědavá.
Entschuldigen Sie. Ich war nur neugierig.
To jsem zvědavá kdopak to asi bude.
Bin gespannt, wer dieser Zylon sein wird.
Jsem zvědavá řekněte mi.
Sagen Sie mir, es interessiert mich.
Jsem zvědavá jak daleko pokročila jednání v komisi.
Ich bin gespannt, wie weit die Überlegungen im Hause der Kommission sind.
Jak to že nejseš zvědavá.
Wie kannst du nicht neugierig sein?
Proč jsi tak zvědavá.
Warum so interessiert?
Jsem zvědavá.
Ich bin interessiert.
Promiň byla jsem jen zvědavá.
Entschuldige. Ich war nur neugierig.
Jsem velmi zvědavá co nám k tomu komise předloží.
Ich bin sehr gespannt, was uns die Kommission in dieser Frage geben wird.
Jsem strašně moc zvědavá jak vypadá.
Ich bin schon so gespannt, wie's ausschaut.
Mono jsem jen jenom zvědavá.
Mona. Ich bin nur neugierig.
Teď jsem zvědavá.
Jetzt bin ich gespannt.
Jen zvědavá.
Nur neugierig.
Mírně zvědavá.
Etwas neugierig.
Jsem zvědavá.
Ich bin gespannt.

Výsledek: 261, Čas: 0.0866

"Zvědavá" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc