ZVLÁŠŤ KDYŽ DO NĚMČINY

Překlad Zvlášť Když do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 272, Čas: 1.2397

besonders wenn (51) vor allem wenn (51) besonders da (3) insbesondere da (2)

Příklady použití Zvlášť Když ve větě a jejich překlady

Chybíš jim zvlášť když já pořád jezdím sem.
Sie vermissen dich, besonders da ich die ganze Zeit hier runter komme.
Zvlášť když sandy bude mužem roku bude to ve všech novinách.
Besonders da Sandy Mann des Jahres sein wird. Es wird in allen Zeitungen stehen.
Besonders, wenn
Nerada čekám zvlášť když mám pro tebe dárek.
Ich warte nicht gern, besonders, wenn ich ein Geschenk für dich habe.
Zvlášť když budeš vzhůru uprostřed noci.
Besonders, wenn du nachts wach bist.
Vor allem, wenn
Zvlášť když po nás pořád jdou superlidští zabijáci.
Vor allem, wenn noch immer übermenschliche Attentäter hinter uns her sind.
Zvlášť když pracuji.
Vor allem, wenn ich arbeite.
Jiné příklady vět
Zvlášť když je to hodně dobrá rychlovka.
Besonders, wenn es ein so guter Fick ist.
Zvlášť když ví že jdeme.
Insbesondere, da sie weiß, dass wir kommen.
Zvlášť když detektiv vypadá jako benedict cumberbatch.
Besonders, wenn der Detektiv aussieht wie Benedict Cumberbatch.
Zvlášť když nejsme přizváni.
Vor allem, wenn wir nicht hinzugezogen wurden.
Zvlášť když je taky agentka.
Besonders, wenn sie auch eine Spionin ist.
Zvlášť když není žádný limit.
Vor allem, wenn es kein Limit gibt.
Zvlášť když ti táta pomůže.
Besonders, wenn dein Dad dir hilft.
Zvlášť když tvoje nejlepší kamarádka ti najme pokoj s její kreditní kartou.
Vor allem, wenn deine beste Freundin mit ihrer Kreditkarte das Zimmer zahlt.
Christophe já vždycky říkáme pravdu zvlášť když ublíží nebo bolí.
Christophe und ich sagen immer die Wahrheit. Vor allem, wenn sie wehtut... oder brennt.
Zvlášť když je tak hezký.
Besonders, wenn er so süss ist.
Zvlášť když já jsem ta která by měla ten zákon dodržovat.
Besonders, wenn ich diejenige bin, die das Gesetz aufrechterhalten soll.
Zvlášť když je to špatný.
Vor allem, wenn es was Schlimmes ist.
Zvlášť když zaměstnankyně měsíce chodí do práce o dvě hodiny dřív.
Besonders, wenn die Mitarbeiterin des Monats zwei Stunden zu früh kommt.
Občas jsem zmatená zvlášť když vytahuje děti z hořících autobusů.
Und das wird manchmal verwirrend, vor allem, wenn er Babys aus brennenden Bussen zieht.
Zvlášť když ti dají první vejplatu.
Vor allem, wenn Sie Ihren ersten Gehaltsscheck bekommen.
Zvlášť když si uvědomíte za co jsme tam bojovali ale.
Besonders, wenn man daran denkt, wofür wir da gekämpft haben, aber.
Zvlášť když vás najdu v zamčené kanceláři vy nemáte klíč.
Vor allem, wenn ich Sie in einem verschlossenen Büro finde, zu dem Sie keinen Schlüssel haben.
Já myslím že bude... zvlášť když to bude to správné tělo.
Ich denke, das wird es... besonders, wenn es die richtige Leiche ist.
Zvlášť když jsi naštvaná.
Vor allem, wenn du wütend bist.
Zvlášť když oni střílejí na nás.
Besonders, wenn sie auf uns schießen.
Zvlášť když to něco je krabí hambáč.
Besonders, wenn dieses Etwas der Krabbenburger ist.
Jak to bylo fascinující... zvlášť když bolest se mísila s potěšením.
Wie faszinierend das war... Vor allem, wenn sich Schmerz mit Vergnügen vermischte.
Zvlášť když jde o úlovky.
Besonders, wenn es um Beute geht.
Zvlášť když udělá guacamole.
Vor allem, wenn sie Guacamole macht.

Výsledek: 272, Čas: 1.2397

Slovo od slova překladem


"Zvlášť když" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc