DRAMATICKÝ DO RUŠTINY

Překlad Dramatický do Ruštiny

S Synonymum

Výsledek: 148, Čas: 0.0414

Příklady použití Dramatický ve větě a jejich překlady

Драматический

( dramatický , drama )
Musí být nějaký dramatický moment kdy se rozestoupí nebe.
Должен же быть какой-то драматический момент когда небеса разверзаются.
Jediný dramatický gesto.
Какой драматический жест.
Příliš dramatický?
Слишком драматично?
Trochu dramatický nemyslíte?
Немного драматично, не кажется?
Strašně rád je dramatický.
Любит он такие драмы.
Vzpomínám si jenom že to bylo hodně dramatický.
Помню лишь, что драмы было много.
Být tebou nebyl bych tak dramatický.
На твоем месте я бы не стал так драматизировать.
Odkdy jsi tak dramatický?
С каких пор ты стал так драматизировать?
Výsledkem byl dramatický vzestup antiamerikanismu v turecké politice.
Результатом стало резкое усиление антиамериканских настроений в турецкой политике.
Výsledkem byl dramatický propad emisí CO2.
Результатом было резкое снижение выбросов CO2.
Jo... dramatický kroužek střední škola.
Ага, театральный кружок, например.
Dramatický kroužek na střední.
Ходил в школьный театральный кружок.
Jiné příklady vět
Dramatický odpočet v Liverpoolu.
Драматический отсчет в Ливерпуле.
To byl jen dramatický pubertální výlev.
Ето был обычный драматический подростковый всплеск эмоций.
Trochu dramatický že?
Немного драматично, верно?
Jsi až příliš dramatický Lou.
Это слишком драматично, Лу.
Já jsem onen dramatický titulek zahlédl ve chvíli kdy jsem v Nairobi vystupoval z vlaku.
Лично я увидел драматический заголовок в газете, сходя с поезда в Найроби.
Nebuď tak dramatický.
Не стоит так драматизировать.
Dramatický precedens?
Драматический прецедент?
Nebuď tak dramatický Danvers.
Не так драматично, Дэнверс.
Teď Cameronová zvedni telefon udělej mi dramatický odchod.
Так, Кэмерон. Возьми телефон и сделай мне эффектный выход.
To je dramatický.
Это драматично.
Odtud ten dramatický nárůst populace našich vězení.
Именно оттуда идет драматический прирост населения наших тюрем.
Snažím se tu udělat dramatický odchod vy ho ničíte!
Я пытаюсь сделать драматический уход, а вы портите его!
Teď udělám pauzu pro dramatický efekt.
А теперь я делаю паузу для придания драматического эффекта.
Dobře to bylo možná trochu dramatický.
Ладно, может, и выглядело несколько драматично.
Výsledkem byl dramatický pokles americké „ měkké “ neboli přitažlivé síly.
Результатом стал драматический спад" мягкой" или привлекательной власти в Америке.
Jak dramatický.
Как драматично.
Vy jste prostě ta rodina která za desetiletí veřejné služby dá na dramatický efekt že?
Ты упрощаешь десятилетия государственной службы этой семьи ради драматического эффекта, верно?
Ale on byl dramatický.
Но он был драматичен.

Výsledek: 148, Čas: 0.0414

Viz také


dramatický kroužek
театральный кружок драматических кружках театральной группы драм кружок
dramatický odchod
драматический уход ты драматично уехал эффектный выход драматичного ухода драматично выбегу отсюда
dramatický příchod
драматический выход такому драматическому появлению драматичное появление
dramatický efekt
драматического эффекта
byl dramatický
было резкое стал драматический был драматичен стало резкое было динамичным

S Synonyma "dramatický"


"Dramatický" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Ruský

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Ruský - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc