MALÉRU DO RUŠTINY

Překlad Maléru do Ruštiny

S Synonymum

Výsledek: 269, Čas: 0.0323

Příklady použití Maléru ve větě a jejich překlady

Putin je v maléru ruská ekonomika upadá.
Путин в беде, российская экономика рушится.
Jsi v maléru Perry.
Ты в беде, Перри.
Když by byla v maléru proč by nezavolala policii nebo příteli?
Если у нее были неприятности, почему она просто не позвонила в полицию или своему парню?
Dostal ses do maléru že jo?
Ты влез в неприятности, да?
Pro případ že by se někdo z nás dostal do maléru.
На случай, если кто-нибудь из нас попадет в передрягу.
Vìdìl jsem to vìdìl jsem že se dostaneš do maléru.
Я знал, я знал, что вы влипните в передрягу.
Jiné příklady vět
Ve velkém maléru opravdu opravdu velkém maléru.
У вас серьезные проблемы. Очень, очень серьезные.
Jsem v maléru Tede.
Я в беде, Тэд.
Ale v televizním maléru ne?
Но все же телевизионные проблемы, так ведь?
Lítáš nějakém maléru?
У тебя какие-то неприятности?
Tig je v maléru bratře.
Тиг в беде, брат.
Musíme být v maléru.
Видимо, у нас неприятности.
Jsem v maléru Davide.
Я в беде, Дэвид.
Jesliže rusové Grodno obsadí létáš v maléru.
Если Русские займут Гродно, у тебя будут проблемы.
Jestli se dostaneš do maléru vytoč devítku.
Если попадешь в беду, нажми девятку.
Dostali jsme se do maléru když jsme byly děti.
Да, мы попали в передрягу, когда были детьми.
Jsi ve velkém maléru!
Вы попали в большую беду!
Nedostaň mě do maléru dobře.
Не создавай мне проблем, ладно?- Ладно.
Když jsi byl v nemocnici Pete se dostal do maléru.
Пока ты был в больнице, Пит ввязался в неприятности.
Tvůj parťák je v maléru.
Твой напарник в беде.
Jak dlouho budeme předstírat že tu nejsi v pořádném maléru.
Долго мы будем притворяться, что у тебя нет большой проблемы.
Jako jaktože smíš jen tak něco vyhodit do vzduchu nedostat se do maléru?
Как можно что-то взорвать и не попасть в беду?
Jestli nás nechceš dostat do maléru spal to zapomeň.
Если ты не хочешь проблем для своей семьи... сожги это все и забудь о произошедшем.
Dostal ses do maléru Paco.
У тебя проблема, Пако.
Jsem v hrozným maléru.
У меня страшные неприятности.
Nakano je v maléru!
У Накано проблемы!
Pro případ že by se někdo z nás dostal do maléru.
В случае если кто нибудь из нас попадет в передрягу.
Vizago musí být v maléru.
Визаго должно быть в беде.
Odveďte si ho domů než přijde do maléru.
Отведите его домой, сударыня. Пока он не попал в беду.
Byl v nějakém maléru?
У него были какие-нибудь проблемы?

Výsledek: 269, Čas: 0.0323

Viz také


se dostaneš do maléru
попадешь в беду ты попала в неприятности

"Maléru" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Ruský

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Ruský - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc