METABOLISMUS DO RUŠTINY

Překlad Metabolismus do Ruštiny

Výsledek: 88, Čas: 0.0257

Příklady použití Metabolismus ve větě a jejich překlady

On má zrychlený metabolismus zlepšenou termální homeostázi.
У него быстрый метаболизм, улучшенный термальный гомеостаз.
Jeho metabolismus se stabilizuje.
Его метаболизм сам стабилизируется.
Můj metabolismus jí 5x denně.
Мой обмен веществ есть пять раз в день.
Váš metabolismus se zrychluje aby poskytl tělu energii kterou nyní vyžaduje.
Ваш обмен веществ ускорился, чтобы обеспечить организм необходимой энергией.
Jiné příklady vět
Jeho metabolismus je příliš rychlý.
Его метаболизм слишком быстрый.
Ano ale nevím jaký má metabolismus.
Да, но я не знаю особенностей его метаболизма.
Povzbudí metabolismus. Sníží krevní tlak.
Улучшает обмен веществ, снижает кровяное давление.
Stabilizuje tvůj metabolismus proti radiaci zničeným motorům všemu.
Стабилизирует твой метаболизм против радиации, или чего-либо другого.
Velká zátěž pro metabolismus.
Это тяжелое бремя для метаболизма.
Asi za to může ten nemrtvý metabolismus.
Может дело в метаболизме немертвых. Не знаю.
Tito mloci mají výjimečně pomalý metabolismus.
У этих саламандр исключительно медленный процесс метаболизма.
Možná jde jen o metabolismus.
Возможно все дело в метаболизме.
Zpomalený metabolismus ztráta hustoty kostí. Musíte se na to připravit.
Замедленный метаболизм, потеря плотности костной ткани... ты должен быть готов к этому.
Ve vašich slinách je bílkovina která prudce zrychlila jejich metabolismus.
В вашей слюне обнаружен белок, сильно ускоряющий обмен веществ.
Posilování mi od základů změnilo metabolismus.
Эти тренировки полностью изменили мой обмен веществ.
Metabolismus New Yorku mne naplňoval svou energií toxiny.
Метаболизм Нью-Йорка наполнил меня своей энергией и своими токсинами.
Taky monitoruje životní funkce poskytuje smyslové vjemy urychluje vojákův metabolismus.
Он отслеживает показатели, обладает сенсорным управлением, повышает обмен веществ солдата.
Můj metabolismus se věkem zpomaluje.
Мой метаболизм замедляется с возрастом.
Dost dobrý metabolismus.
Очень хороший обмен веществ.
Asijský metabolismus.
Метаболизм азиатов.
Deprimuje mě to snižuje můj metabolismus.
Это вгоняет меня в депрессию и снижает мой метаболизм.
Vybělí ti pleť. Povzbudí metabolismus.
Отбеливает кожу, улучшает обмен веществ.
Tyto segmenty regulují metabolismus vašeho těla.
Эти сегменты регулируют метаболизм вашего тела.
Někdo má holt trochu pomalejší metabolismus.
У некоторых людей замедленный обмен веществ.
To není metabolismus.
Это не обмен веществ.
Studie prokazují že kofein nastartovává metabolismus.
Исследования показывают, что кофеин повышает метаболизм.
Protože nedostaneš lékařskou péči ale rychlejší metabolismus.
Потому что ты без страховки. И у тебя быстрый обмен веществ.
Já mám divný metabolismus.
У меня странный метаболизм.
Katastrofa je metabolismus vesmíru.
Катастрофы- это метаболизм Вселенной.
Nikdy jsem si nemyslel že by někdo ... můžete ovládat svůj vlastní metabolismus?
Я не думал, что кто-то сможет... Вы можете регулировать свой метаболизм?

Výsledek: 88, Čas: 0.0257

Viz také


tvůj metabolismus
твой метаболизм вашему обмену веществ
můj metabolismus
мой метаболизм мой обмен веществ
jeho metabolismus
его метаболизм
pomalý metabolismus
медленный метаболизм медленный процесс метаболизма

"Metabolismus" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Ruský

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Ruský - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc