NEROZUMÍ DO RUŠTINY

Překlad Nerozumí do Ruštiny

S Synonymum

Výsledek: 306, Čas: 0.0582

не понимает (95) не разбирается (5) не понимают (55) не понять (4)

Příklady použití Nerozumí ve větě a jejich překlady

Не понимает

Elity jako vy nerozumí obavám obyčejných Američanů.
Элита навроде тебя не понимает проблем обычных американцев.
Nerozumí srandě.
Шуток не понимает.

Не разбирается

Hele Hyde očividně nerozumí vztahu mezi dospělými lidmi... ale já jo.
Хайд, очевидно, не разбирается в зрелых отношениях, а я разбираюсь.
Ten potkan mluví o věcech kterým nerozumí!
Этот вредитель говорит о вещах, в которых не разбирается!
Jiné příklady vět
Ona nám nerozumí Dextere.
Она нас не понимает, Декстер.
Pokud pořád nerozumí rozmlaťe to tam.
Если вас все равно не понимают, разнесите к чертям это место.
Ona ti nerozumí?
Она тебя не понимает?
Jo. Běžní lidé nerozumí bezpráví ke kterému došlo u těchto mužů.
Простым людям не понять несправедливость которой подверглись эти люди.
Oni mi nerozumí chlapci.
Они меня не понимают, парни.
Nikdo jí úplně nerozumí.
Никто толком в нем не разбирается.
Nikdo nerozumí ani slovu.
Никто не понимает ни слова.
To jsou koncepty kterým tyhle věci nerozumí.
Существам снаружи такое не понять.
Doma vám nerozumí.
Тебя не понимают дома.
Trudy je moc milá dívka ale nerozumí bílým vlasům.
Труди, она хорошая девушка, но в седых волосах не разбирается.
Je to snad vtip bílejch kterému černej nerozumí?
Это что, какие-то шутки белых, которых черным не понять?
Lide kteří nerozumí krávám by neměli zacházet s hovězím masem.
Люди, которые не понимают коров, не должны работать с говядиной.
Zahráváš si se sílou které nikdo z nás nerozumí.
Ты играешь с силой, в которой никто из нас не разбирается.
On nerozumí řeči zvířat.
Он не понимает язык животных.
Strategií kterým možná ostatní nerozumí.
Стратегий, которых другие могут не понять.
Ona nerozumí.
Она не понимает.
Oni nerozumí!
Они не понимают!
Oni ti nerozumí.
Они не понимают тебя.
Nerozumí čemu?
Не понимает чего?
Muži takovým věcem nerozumí.
Мужчины не понимают таких вещей.
Myslím že ti nerozumí.
Думаю она тебя не понимает.
On mi nerozumí.
Он меня не понимает.
Ony nerozumí prostoru reálného světa.
Они не понимают пространство реального мира.
On ti nerozumí.
Он тебя не понимает.
Ale ony tomu nerozumí.
Но они не понимают этого.
Předpokládá například že teroristé jejich přívrženci nerozumí vlastnímu vzteku.
Например, она предполагает, что террористы и их сторонники не понимают свой собственный гнев.

Výsledek: 306, Čas: 0.0582

Viz také


ti nerozumí
не понимают тебя
nerozumí ani
не понимает ни
nerozumí anglicky
не понимает по-английски не английский он не понимает английского он не говорит по-английски
lidé nerozumí
люди не понимают люди просто не разбираются
nerozumí našemu
она не понимает наш
nikdo jí nerozumí
никто не понимает
on mi nerozumí
он меня не понимает
oni tomu nerozumí
они не понимают

S Synonyma "nerozumí"


"Nerozumí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Ruský

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Ruský - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc