RTŮ DO RUŠTINY

Překlad Rtů do Ruštiny

S Synonymum

Výsledek: 280, Čas: 0.0369

Příklady použití Rtů ve větě a jejich překlady

Co neumíš odezírat ze rtů?
Что, по губам не читаешь?
Takže odezírání ze rtů. Žádná exaktní věda?
Так чтение по губам- это не точная наука?

Уст

( úst , rtů )
Ze rtů Boha až k tvým uším proto tě chci s sebou v Bellevue.
Прямо из уст Бога, вот почему ты мне нужна в Бельвью.
Z vašich rtů jen k božím uším.
Ну с ваших уст, только в уши бога.

Рта

( pusy , úst , huby )
Za třetí jizvy kolem jejich rtů jazyku.
Третья: шрамы у рта и на языке.
Jaké nekonečné slinty nesmyslů padají z vašich ochablých rtů!
Что за нескончаемый поток бреда из твоего гнусного рта!
Jiné příklady vět
Odezírala jsem seržantovi ze rtů skrz okno buď řekl.
Я читала сержанта по губам через стекло, и он или сказал.
Nikdy jsem taková slova z jeho rtů neslyšel.
Я не слышал таких слов из его уст.
Zabarvení rtů.. zbarvení v oblasti obličeje.
Посинение губ, изменение цвета лица.
Pixie odezírá ze rtů.
Я читаю по губам.
Odezíráš ze rtů?
Умеешь читать по губам?
Štípnu tě do rtů ať vypadají plnější.
Дай- ка пощипаю тебе губы, чтобы они казались полнее.
Hospodine vysvoboď duši mou od rtů lživých od jazyka lstivého.
Господи! Избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого.
Co budu dělat celé tři týdny bez těchto rtů?
Что я буду делать без этих губ целых три недели?
Na panny růžových rtů lehkonohé chlapce.
За дев с алыми губами и за быстроногих парней.
Zabarvení rtů nehtů známky dýchacích potíží.
Взгляните на их губы и ногти. Паралич дыхательных путей.
Polož Hospodine stráž ústům mým ostříhej dveří rtů mých.
Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих;
Můžete mít moje Kazoo když si ho vypáčíte z mých chladných rozpraskaných rtů.
Ты получишь мой манок, только если вырвешь его из моих холодных, потрескавшихся губ.
Myslel jsem že odezíráš ze rtů.
Я думал ты читаешь по губам.
JULIE Ay poutník rtů které musí používat v modlitbě.
Джульетта Да, паломник, губы, что они должны использовать в молитве.
Na dosah rtů.
Чтобы можно было дотянуться губами.
Vůně jejich vlasů... chuť jejich rtů ... Poslední věc co říkali.
Запах их волос... вкус их губ... их последние слова.
Vy umíte odezírat ze rtů?
Вы читаете по губам?
Mnich mírnější rozsudek vanish would od jeho rtů.
Брат мягкий приговор vanish would из его уст.
Tak z mých rtů k tvým můj hřích se očistí.
Мои губы сольются с твоими, и мой грех простится.
Nechte mě pocítit vibrace vašich rtů.
А теперь разрешите мне ощутить вибрации ваших губ.
Nezaznamenal jsi že najednou každá je blond s třešňovým leskem rtů?
Не заметила, что все превратились в блондинок с вишневыми губами?
Odezírej mi ze rtů.
Читай по губам:.
Z tvých rtů vyzařuje krása.
Какая красота исходит из твоих уст.
Neodejdu dokud neuslyším pravdu... z tvých rtů.
Я не покину это место, пока не услышу правду... из твоих уст.

Výsledek: 280, Čas: 0.0369

Viz také


odezíráš ze rtů
ты читаешь по губам умеешь читать по губам
z tvých rtů
из твоих уст из твоих губ
z jejích rtů
измены с ее губ из ее уст слетает с ее губ
umíš odečítat ze rtů
умеешь читать по губам можете читать по губам
umím odezírat ze rtů
я могу читать по губам
umí odečítat ze rtů
читает по губам они умеют читать по губам

S Synonyma "rtů"


"Rtů" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Ruský

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Ruský - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc