STROMECH DO RUŠTINY

Překlad Stromech do Ruštiny

Výsledek: 288, Čas: 0.0232

Příklady použití Stromech ve větě a jejich překlady

Zbraně nerostou na stromech.
Пушки на деревьях не растут.
Přece jsme nevyrostli na stromech.
Не на деревьях же мы выросли.
Jiné příklady vět
Po stromech lézt jako jiné holky.
Лазить по деревьям как другие девушки.
Uvidím tě ve stromech.
Средь деревьев увижу тебя.
Ptáci na stromech šeptají Louise.
Птички на деревьях будто шепчут Луизе.
Lezete po stromech často Vaše Veličenstvo?
Вы часто лазаете по деревьям, Ваше Величество?
V těch stromech něco je.
На тех деревьях что-то есть.
Běhají skáčou lezou po stromech malují se.
Бегать, прыгать, влезать на деревья, Накладывать макияж, усевшись на ветке.
Může lézt po stromech zdech dostane tě ať už jsi kdekoli.
Он может взобраться по деревьям, стенам и добраться до тебя, где бы ты ни был.
Uvidím tě ve stromech pod smokvoněmi.
Средь деревьев увижу тебя Под сикоморами.
Žádné lezení po stromech moc neběhej dobře?
Не лазь по деревьям и много не бегай. Хорошо?
Pociť energii ve stromech kolem nás.
Почувствую энергию деревьев, что нас окружают.
Listí na stromech by začínalo měnit barvu.
Деревья, как бы, меняют цвета.
Peníze nerostou na stromech!
Деньги на деревьях не растут!
Kdybych byla uličnice lezla bych po stromech ale žádné tady nejsou.
Была бы пацанкой, я бы по деревьям лазила, но у нас и их нет.
Peníze nerostou na stromech.
Деньги не растут на деревьях.
Učila mně lízt po stromech.
Она показала мне как надо карабкаться на деревья.
Lístky na stromech byly stříbrné když zachytily světlo svítání les vypadal že hoří.
Листва деревьев была серебряной. И леса на рассвете словно пылали огнем.
Na těch stromech je něco divnýho.
Какие-то странные деревья.
Mlha se rozplynula lehký vánek z jihu si pohrával s listy na stromech.
Туман рассеялся, и легкий южный ветерок шумел в кроне деревьев.
Může lézt po stromech zdech dostane tě ať už jsi kdekoli.
Он лазает по стенам и деревьям и может достать тебя, где бы ты ни был.
Nerostou na stromech!
Они не растут на деревьях!
Co je tak úžasného na stromech kteří přichází o panenství.
Чего особенного в том как деревья теряют девственность.
Já chci být jako jiné holky po stromech lézt jako jiné holky.
Я хочу быть как другие девушки. Лазить по деревьям как другие девушки.
Schovávají se hlouběji ve stromech.
Они прячутся среди деревьев.
Už dál nechci hovořit o stromech.
Я не хочу больше говорить о деревьях.
V lezení po stromech jsem odborník.
Я эксперт по лазанью по деревьям.
Co si myslíš Že práce rostou na stromech?
Ты что думаешь, рабочие места с деревьев падают?
To jsem měl říct že se Američani schovávají na stromech?
А что я должен был сказать, американцы прячутся на деревьях?
Furt mele něco o větru stromech nějaký svatý nádrži.
Там все про этот ветер и деревья и какое-то священное озеро.

Výsledek: 288, Čas: 0.0232

Viz také


nerostou na stromech
не растут на деревьях
lézt po stromech
лазать по деревьям карабкаться взобраться по деревьям забраться на дерево
v těch stromech
в деревьях на тех деревьях
šplhat po stromech
лазать по деревьям полазим по деревьям залезть на дерево взбираться деревья
kočky na stromech
кошки на деревьях
ptáci na stromech
птички на деревьях птицы листве
životu na stromech
жизни на деревьях

"Stromech" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Ruský

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Ruský - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc